Sily a zivota – 100 let (чешки език)

5.00 лв.

Юбилейно издание по случай 100 години „Сила и Живот“ – чешки език

100 LET „SÍLY A ŽIVOTA“ 

Оbsahují: „Hle člověk“, „Psenicne zrno“

Sto let uplynulo od roku 1914, jenž znamenal počátek důležité události v historii bulharského národa: nedělních besed Učitele Petra Danova, jež byly publikovány počínaje rokem poté pod společným názvem „Сила и Живот“ čili „Síla a Život“. Slovo předané v nedělních besedách postupně probouzí v každé duši odvěkou touhu po dokonalosti. Samotný archetyp Slova se tu projevuje v podobě mravní čistoty a nepřemožitelné touhy po vznešeném.

Nyní, 100 let od první besedy „Ето Човекът!“  čili „Hle, Člověk!“, pokračuje osvojování a sdílení neocenitelného daru duchovního poznání, které promlouvá jediným a univerzálním jazykem – jazykem Ducha. Právě Duch projevující se různými formami v různých momentech historického vývoje vypovídá i dnes o univerzálních hodnotách bratrství a svobody, lásky a solidarity, tolerance a úcty.

Miroslav Bačev

Sofia, 2014

Nakladatelstvi „Bila Bratstvo“

ISBN  978-954-744-252-8

Тегло 70 kg
Back to top button