Служене, почит и обич

12.00 лв.

МОК Година IX, 1929 – 1930 г.

Много пътища водят към новата култура, но сега ще спомена само три: път на служене, път на почитание и път на обич. Да служиш, да почиташ и да обичаш, това е девизът на новия живот. Не прилага ли този девиз, човек преждевременно остарява.

Автор: Учителя Петър Дънов
Издателство: „Бяло Братство“, София, 2012 г.
ISBN 978-954-744-187
стр. 490, твърди корици

Тегло 620 kg
Back to top button