Учителя – обзорна книга

25.00 лв.

Категория:

Изключителна епоха е, когато Учител идва между човеците, живее между тях и заедно с тях. Той става център, около който новите сили, новите идеи почват да действат; един нов Живот почва да се изгражда. Този Живот намира отзвук в човешките души и тогава се почва едно чудно явление – създаването на един нов свят.

Авторите, като едни от най-напредналите и близки до Учителя Беинса Дуно ученици ни предлагат по един изключителен начин най-пълната до момента панорамна гледна точка върху Учението на Всемирното Бяло Братство и живота на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно). Тя включва животопис на Учителя, основните принципи на Учението – Любов, Мъдрост и Истина, както и основните концепции за т.нар. Пробуждане на колективното съзнание и идването на Шестата раса. В книгата има над 90 фотографии и азбучен показател на основните категории, принципи и езотерични понятия.

СЪДЪРЖАНИЕ
Предисловие към трето издание
Той иде
Предисловие

ДЯЛ ПЪРВИ
ЖИВОТОПИС И ТВОРЧЕСТВО
Обща характеристика на епохата при идването на Учителя
България при идването на Учителя
Детски години, юношество, следване
Поставяне основите на Обществото
Учредяване на съборите
Първите години от живота на Обществото
Създаване общежитието на Изгрева
Учредяване на Школите
Неделни беседи
Традиции на Бялото Братство
Животът в планините
Делото на Учителя в чужбина
Духовният образ на Учителя
Учител и ученик
Музикалното творчество на Учителя

ДЯЛ ВТОРИ
ИДЕИ
Въведение

ЧАСТ ПЪРВА
ПРОБУЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНОТО СЪЗНАНИЕ
Първобитно колективно съзнание
Развитие на индивидуалното съзнание
Разцвет на индивидуалното съзнание
Колективно съзнание
Космическо съзнание
Божествено съзнание
Инволюция и еволюция

ЧАСТ ВТОРА
МИРОВАТА ЛЮБОВ – ИЗТОЧНИК НА ЖИВОТА
Пред храма на Любовта
Любовта като творчески принцип в Битието
Търсене на Бога
Трите форми на Любовта
Любовта е същина на човешката природа
Единство в Любовта – Любовта е неделима
Прояви и методи на Любовта
Стъпалата на Любовта
Постижения на Любовта
Любовта носи Живот
Любовта носи Светлина
Любовта носи Свобода
Методи за проучване на Любовта
Култура на Любовта
Пред идване на Любовта
В градината на Любовта (притчи за Любовта)
Закони и методи на Доброто

ЧАСТ ТРЕТА
МЪДРОСТТА – НОСИТЕЛКА НА СВЕТЛИНА И ЗНАНИЕ

МЪДРОСТТА КАТО ТВОРЧЕСКИ ПРИНЦИП В БИТИЕТО
Разумност в Природата
Природата е жив организъм

МЪДРОСТТА КАТО ПРАВА МИСЪЛ И РАЗУМНОСТ
Условия за правата мисъл
Качества на правата мисъл
Постижения на правата мисъл
Разумност

МЪДРОСТТА НОСИ СВЕТЛИНА И ЗНАНИЕ
Проучване на Природата по форма, съдържание и смисъл
Нова насока в науката
Живата наука
Методи за проучване на Мъдростта
Закони и методи на Разумната Природа

КУЛТУРАТА НА МЪДРОСТТА
Значението на Мъдростта при съграждането на Новата култура
Любовта и Мъдростта
Лъчи от светлината на Мъдростта (притчи за Мъдростта)

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
ИСТИНАТА И СВОБОДАТА – ИДЕАЛ ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО
В хармония със законите на Мировата държава
Четирите стъпала в историята на човешката култура
Справедливостта – вътрешният закон
Закони и методи на Истината и Свободата
Трите основи на Новата култура
Високият планински връх (притчи за Истината и Свободата)

ЧАСТ ПЕТА
ЖИВОТ ЗА ЦЯЛОТО
Животът като единство
Всичко в Природата е плод на общи усилия
Що е Живот за Цялото?
Животът за Цялото подобрява условията
Животът за Цялото развива заложбите и дарбите в човека
Животът за Цялото е пробуждане на съзнанието
Животът за Цялото царува в Разумната Природа
Животът за Цялото и международният живот
Животът за Цялото е в хармония със законите на развитието
Животът за Цялото и Новата култура
Ново направление на труда

ЧАСТ ШЕСТА
ИДВАНЕТО НА ШЕСТАТА РАСА
Закони за слизане и възлизане на културите
Историческата мисия на Бялата раса
Предвестници на Новата епоха
Учителя за идването на Шестата раса
Новата международна организация
Синове на Светлината (притчи за новия човек)
На работа!

ПРИЛОЖЕНИЯ
Обяснителни бележки
Речник на остарели и чужди думи
Азбучен показател
Книгопис

Автор: д-р Методи Константинов, Боян Боев, Борис Николов, Мария Тодорова (съставители)
Издателство: Бяло Братство, София, 2016 г.
ISBN: 954-744-050-0
Трето издание, луксозно, голям формат, твърди корици, 440 страници;

Тегло 1407 kg
Back to top button