Учителя за образованието

9.00 лв.

Учителя за образованието – ролята на образованието в живота
Автор Боян Боев

Авторът на тази книга е извършил една ценна работа със събирането на всички живи зрънца по отношение на образованието, които се съхраняват в хилядите беседи на Учителя Петър Дънов. Действително тия живи зрънца, посети в полето на образованието, не за дълго време биха дали своя богат и сочен плод. Педагогическите идеи на Учителя не са мисли само на един теоретик, а на един мъдрец, който обладава опита на вековете и дълбоко познава глъбините на човешката душа. Тези идеи събрани и систематизирани, ще хвърлят светлина в умовете на всички скромни ратници, които работят в полето на образованието.

Издателство Бяло Братство
Детска школа „Бялото кокиче“
ISBN 978-954-744-162-0
София
2016

Тегло 543 kg
Back to top button