Разпродажба!

Учението на Бялото Братство – том III

7.00 лв. 2.00 лв.

В новоизлезлия трети том авторът предлага трактовка на двадесет теми с фундаментално значение, започвайки с лекция върху “Призванието” и завършва с вдъхновено поднесена интерпретация на високия идеал, чието постигане е една от най-важните задачи в пътя на ученика.

К. Златев съчетава научно-популярния подход при изследването на безценното духовно-културно наследство на Учителя със стремежа към достъпен стил на изразяване. Както и в предишните му съчинения, аудиторията, към която е насочил усилията си, е максимално широка – от масовия читател с интереси в областта на духовното до академичните изследователи на философията на Петър Дънов. Доколко е успял да изпълни формулираните задачи – нека читателят да прецени сам.

Съдържание

І. Незаглъхващ зов за планетарно обновление
II. Образованието в новата епоха
III. Учителят Петър Дънов за Библията
1. Увод
2. Библията – Слово Божие
3. Посланието на Бога
4. Библейски бисери
5. Библията в нашия живот
6. Библията – вечна и винаги нова
7. Заключение
IV. Божественото учение
V. Духовният Учител
1. Духовният Учител – Пратеник на Бога
2. Качества и характеристики на духовния Учител
3. Лъжеучителите
4. Учител и ученик
5. Учителят Петър Дънов (Беинса Дуно) за себе си
VI. Икономика и духовност
VII. Учението на Бялото братство за душата
1. Увод
2. Произход на душата на Бялото братство
3. Същност и качества на душата
4. Еволюция на душата; законите за кармата и прераждането
VIII. Търпението
IX. Учителят Петър Дънов за светлината
1. Същност на светлината; светлината – вестител на Божественото
2. Виделината – духовната светлина
3. Вътрешната светлина и Христовата светлина
4. Божествената Мъдрост – източник на знание и светлина
5. Енергията – кондензирана светлина
6. Светлината и ученикът по духовния Път
7. Чистотата, Правдата и светлината
8. Слънчевата светлина
X. Вярата в Словото на Учителя Петър Дънов
XI. Учението на Учителя Петър Дънов за чистотата
1. Чистотата от гледна точка на Божественото учение
2. Окултният ученик и чистотата
XII. Вътрешният мир
XIII. Женитбата
XIV. Смирението
XV. Мълчанието
XVI. Молитвата
VII. Жертвата на Учителя и на ученика
1. Жертвата като същност и съдържание
2. Жертвата на великите духовни Учители
3. Жертвата на окултния ученик
XVIII. Служението
XIX. Щастието
XX. Високият идеал

БИБЛИОГРАФИЯ

Автор: Константин Златев
Издателство: Бяло Братство, София, 2008 г., първо издание
ISBN: 978-954-744-088-3
формат: 20/14,5 см, мека корица, 312 страници;

Тегло 333 kg
Back to top button