Разпродажба!

Учението на Бялото Братство – том II

7.00 лв. 2.00 лв.

Учението на Петър Дънов (Беинса Дуно) за: Христос, Любовта, Безсмъртието на душата, Ролята на Славянството в съвремeнната епоха. Елементи от източните религии в Учението на Петър Дънов. Учението на Петър Дънов за Християнската църква. Музикалното творчество на Петър Дънов. Паневритмията на Петър Дънов.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. УЧЕНИЕТО НА ПЕТЪР ДЪНОВ ЗА ХРИСТОС

ІІ. УЧЕНИЕТО НА ПЕТЪР ДЪНОВ ЗА ЛЮБОВТА

1. Общ преглед
2. Степени в проявлението на Любовта
а) Любовта като стремеж
б) Любовта като чувство
в) Любовта като сила
г) Любовта като принцип
ІІІ. УЧЕНИЕТО НА ПЕТЪР ДЪНОВ ЗА БЕЗСМЪРТИЕТО НА ДУШАТА. ЕВОЛЮЦИЯ НА СЪЗНАНИЕТО

1. Учение за безсмъртието на душата
2. Еволюция на съзнанието
а) степени на съзнанието
б) посвещения
1) Обръщане към Бога
2) Покаяние
3) Спасение
4) Възраждане
5) Новораждане
6) Посвещение
7) Възкресение
3. Новата Култура на VІ раса
IV. РОЛЯТА НА СЛАВЯНСТВОТО В СЪВРЕМЕННАТА ЕПОХА СПОРЕД СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ

V. ЕЛЕМЕНТИ ОТ ИЗТОЧНИТЕ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИ КОНЦЕПЦИИ В УЧЕНИЕТО НА ПЕТЪР ДЪНОВ

1. Карма
2. Прераждане
VІ. УЧЕНИЕТО НА ПЕТЪР ДЪНОВ ЗА ХРИСТИЯНСКАТА ЦЪРКВА, ЗА ХРИСТИЯНСКИТЕ ТАЙНСТВА И ОБРЕДИ. АНГЕЛОЛОГИЯ И ДЕМОНОЛОГИЯ

1.Учение за Църквата
2. Отношение към християнските тайнства и обреди
3. Ангелология и демонология
а) учение за ангелите
б) учение за дяволите
VІІ. МУЗИКАЛНОТО ТВОРЧЕСТВО НА ПЕТЪР ДЪНОВ

VІІІ. ПАНЕВРИТМИЯТА НА ПЕТЪР ДЪНОВ

1.Философско-езотерични основи на Паневритмията
а) наименование
б) структура
в) принципи
А. Херметически (фундаментални) принципи
I. Принцип на ума (разумността)
II. Принцип на съответствието (аналогията)
III. Принцип на трептенията (вибрациите)
ІV. Принцип на полярността (двойнствеността)
V. Принцип на ритъма
VІ. Принцип на причината и последствието
VІІ. Принцип на единството и сродството
Б. Собствени принципи
І. Физическа (пространствена) и духовна обусловеност на паневритмичните движения
ІІ. Геометрични и числови съответствия
ІІІ. Астрологически (космически) въздействия и съотношения
ІV. Универсален характер на въздействието, оказвано от паневритмичните движения
V. Позиции на участниците и партньорите при изпълнението на Паневритмията и взаимодействия със зоните и йерархиите на невидимия свят
VІ. Пълна концентрация при изпълнението на отделните паневритмични упражнения
г) философско-езотерично съдържание
2. Смисъл на Паневритмията; енергийни взаимодействия
б) енергийни взаимодействия
3. Заключение
ІХ. ОТНОШЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И БЪЛГАРСКАТА НАУЧНО-БОГОСЛОВСКА И ФИЛОСОФСКА МИСЪЛ КЪМ ПЕТЪР ДЪНОВ И НЕГОВОТО ДУХОВНО-КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

1. Кратка история на отношенията между Българската православна църква (БПЦ) и духовно общество “Бяло братство” в България
2. Защо духовно общество “Бяло братство” не е и не може да бъде секта
3. Църковно-богословски и философски отзиви и анализи на учението на Петър Дънов
Х. МЯСТОТО НА ДУХОВНО-КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ПЕТЪР ДЪНОВ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛНА И КУЛТУРНА СРЕДА

1. Факти и взаимодействия
2. Общественият отзвук
ХI. ЯВЛЕНИЕТО ПЕТЪР ДЪНОВ В ПАНОРАМАТА НА ЕПОХАТА НА ПРЕХОД ЗА ЗЕМНОТО ЧОВЕЧЕСТВО

1. Бележити личности за Учителя Петър Дънов
2. Духовният образ на Учителя Петър Дънов
ХІІ. СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА БЯЛОТО БРАТСТВО В БЪЛГАРИЯ И ПО СВЕТА

1. Бялото братство у нас след кончината на Учителя Петър Дънов до 10.11.1989 година
2. Съвременно състояние на Бялото Братство в България
3. Разпространение на Бялото Братство в планетарен мащаб
ХІІI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Смисълът на живота
2. Мисията на великите духовни Учители на човечеството
3. Кой е Учителят Петър Дънов?
4. Оценката на Времето
Библиография

Автор: Константин Златев
Издателство: Бяло Братство, София, 2005 г., първо издание
ISBN: 954-744-062-4
формат: 20/14,5 см, мека корица, 316 страници

Тегло 348 kg
Back to top button