Той иде

7.00 лв.

Начални Слова от Учителя в периода 1896-1904 г.

„Ето Той иде да посети Земята… Така говори Онзи, който ни е изкупил със Своята кръв, който е наш брат плът от плътта ни и кост от костта ни, и дух от духа ни, на когото Душата е обединена с нашата Душа… Той е Един, който ни обединява с Бога на Силите и Отца на Духовете у Любовта. Той е нашето шастие, нашата радост, нашето блаженство. Кого бихме любили другиго в человеческата душа, ако не Него?…“ (Учителя, 1897 г.)

Съдържание

Науката и възпитанието
Общо въведение
Двата велики закона на развитието
Външните условия на Живота
Тайните на Духа
Призвание към народа ми
Свидетелствата Господни
Божието обещание
Отговори на Свидетелствата Господни
Избраникът Божий и Вождът на Истината
Седем разговора с Духа Господен
– Разговор първи
– Разговор втори
– Разговор трети
– Разговор четвърти
– Разговор пети
– Разговор шести
– Разговор седми
Трите неща
Мисли и упътвания
Благовремието
Своенравието
Слово 1903, Варна
Слово 1903, Русе
Слово 1904, Варна

Автор: Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно)
Издателство: Бяло Братство, София, 2016 г., второ издание
ISBN: 978-954-744-309-9
мека корица, формат: 20/14.5 см, 230 страници

Тегло 232 kg
Back to top button