100 Years of Power and Life, Сто години Сила и Живот

10.00 лв.

Неделната беседа „Ето човека“, държана на 29 март, 1914 г. преведена на девет езика

100 ГОДИНИ „СИЛА И ЖИВОТ“
100 ЛЕТ «СИЛА И ЖИЗНЬ»
100 YEARS OF “LIFE AND POWER”
100 ANS « FORCE ET VIE »
100 JAHRE „KRAFT UND LEBEN“
100 AÑOS „PODER Y VIDA“
100 ANNI „FORZA E VITA“
100 ANOS “FORÇA E VIDA”
100 ROCZNICA „SIŁA I ŻYCIE”
100 LET „SÍLY A ŽIVOTA“

„Ето човека“ е първата беседа от цикъла „Сила и живот“, която е изнесена от Учителя Петър Дънов на 29 март 1914 година.

В тази книга има нейн превод на 9 езика и оригиналът на български, направени по случай 100-годишнината от откриването на неделните беседи.

Автор: Учителя Петър Дънов
Издателство „БЯЛО БРАТСТВО“ София, 2014
ISBN 978-954-744-228-3

Тегло 386 kg
Back to top button