Словото Му е живот

8.00 лв.

Резюмета от беседи на Учителя Беинса Дуно, представени в есеистична форма.

Съдържание

Няколко уводни думи
Божественият Промисъл
Страхът
Самовъзпитание
Концентричните кръгове
Живите творчески линии
Растете в благодат
Действие на силите
Що е работа и що е дело Божие
Изкуството да даваме
Призваните
Благодат и Истина
Синове на светлината
В сила
И рече Исус
Господар на съботата
Ето Човека
Житното зърно
Аз и Отец едно сме
Доведете ми го тук
На видело
Двете свещени положения
На отворено и на затворено
Търпение и вяра
Подпушване на светлината
Високият връх
Живите образи
Истинската вяра
Дето и да идем
Късият път
Любовта
Сънищата на Йосиф
Законът на служението
Важността на малките неща
Мир вам!
Необходимост да познаваме Бога
Колко по-горе стои човек от овцата
Фарисей и митар
Явлението на Духа
Талантите
Многоценният бисер
Учителите
Словесното мляко
Стари и нови мехове
Свобода на Духа
Условията на вечния живот
Духът и плътта
Новото основание
Що е възкресение?
Марта и Мария
Децата
Блажените
Истината
Из житницата на мъдрия
Природният метод за живота
За справедливостта

Автор: Георги Томалевски
Издателство: „Бяло Братство“, София 2009 г.
ISBN-978-954-744-124-8
Твърда корица, формат: 20.5/14.5 см, 348 страници

Тегло 335 kg
Back to top button