Светът на Великите души

4.00 лв.

Книгата Светът на Великите души е дадена от Учителя през 1932 г. Картините в книгата са на Лили Димкова.

„Истините, изложени в тази книга, са постоянна реалност; а истина с постоянан реалност е оная, която важи едновременно и за трите свята: физическия, духовния и Божествения“.

Автор Учителя Петър Дънов

Издателство Бяло Братство

София, 2014

ISBN: 978-954-744-186-6

Тегло56 kg
Close