Разумният живот

14.00 лв.

„Малките придобивки в живота седят в това да бъдеш във всеки един случай доволен в душата си от една малка мисъл, от едно малко чувство. Тази малка мисъл след време ще ти донесе едно голямо благо, една голяма радост. В Природата всички неща започват с микроскопически проявления.“

Съдържание

1. Разумният живот, 21.10.1923
2. Живите точки в Природата, 28.10.1923
3. Основа на знанието, 4.11.1923
4. Задачи на истинската наука, 4.11.1923
5. Превръщане на цветовете, 11.11.1923
6. Гняв и страх, 18.11.1923
7. Твърдост, смелост и изпълнителност, 25.11.1923
8. Пътят на ученика. Основната идея, 1.12.1923
9. Езикът на Природата, 16.12.1923
10. Упътвания. Образи, 23.12.1923
11. Единицата и вечността, 30.12.1923
12. Отношения между проявите в Природата, 6.01.1924
13. Приливи и отливи на енергиите. Произход на ума и сърцето, 13.01.1924
14. Придобивки на съзнанието, 20.01.1923
15. Трансформиране на енергиите, 27.01.1924
16. Елементи в геометрията, 3.02.1924
17. Сложни движения на съзнанието. Светла точка в съзнанието, 10.02.1924
18. Морални чувства, 17.12.1924
19. Моралният тип, 24.02.1924
20. Морален стремеж и морален устой. Значение на дробите, 2.03.1924
21. За свободата, 9.03.1924
22. Движение на енергиите. Закон за поляризиране, 16.03.1924
23. Мощните сили на разумната воля, 23.03.1924
24. Добрите навици. Разумното сърце, 30.03.1924
25. Добрата страна на страданията. Чистотата, 6.04.1924
26. Търпение, 13.04.1924
27. Предаване на мислите. Музикалност, 20.04.1924
28. Съграждане на доброто, 27.04.1924
29. Психически наслоявания. Закон за примирение, 4.05.1924
30. Млади и стари, 11.05.1924
31. Противоречията като необходимост при всяко растене, 18.05.1924
32. Малките придобивки в живота, 25.05.1924

Приложения
Речник на остарели и чужди думи
Обяснителни бележки
Писмени теми
Упражнения, задачи и опити
Формули и утвърждения

Автор: Учителя Петър Дънов
Издателство: „Бяло Братство“, София, 2009 г.
ISBN 978-954-744-102-6
стр. 512, твърди корици

Тегло 628 kg
Back to top button