Пътища и методи за влизане във връзка с Невидимия свят

2.00 лв.

Ще разгледам пред вас един важен въпрос, от правилното ориентиране на който зависи и нашето правилно разбиране и отношение към Учението. Това е въпросът за методите и пътищата за влизане във връзка с Невидимия свят. Ще се постарая да изнеса този въпрос така, както Учителя го е поставил и предал….

Първите проблясъци на свръхсъзнанието е това, което наричаме Интуиция. Учителя определя, че човек преминава през седем степени, докато достигне това на съвършенството или пълното свръхсъзнание. И в зависимост от това на каква степен на развитие се намира човек в даден момент, от това зависят и най-подходящите методи за връзка с Разумния свят.

лекция от Влад Пашов държана на 04.09.1951г, Изгрева

Автор: Влад Пашов
Издателство: Бяло Братство, София, 2006 г.
ISBN: 954-744-074-8
Първо издание, малък формат, 39 страници;

Тегло 32 kg
Back to top button