Първият момент на Любовта

19.00 лв.

Категория:

Настоящето издание включва беседи, публикувани в сборниците Първият момент на Любовта (Издателство Бяло Братство, София, 1997) и Обичайте и радвайте се (Издателство Бяло Братство, София, 1997).

Мислете с любов, работете с любов и ходете с любов. Поставете това като цел в живота си и ще бъдете по-близо до Истината. И благодари на Бога, че ти е дал един хубав ум, че ти е дал хубавите ръце, отличните крака, че ти е дал условия да можеш да ходиш навсякъде. Благодари на Бога, че си свободен. Надявайте се само на Онзи, Който е над всичко, под всичко и във всичко; на Онзи, Който е в живота, Който е в човешката мисъл, Който е в Любовта. Той е Духът, Божественият Дух – на Него трябва да разчитаме.

Автор Учителя Петър Дънов

Издателство Бяло Братство

София 2019

ISBN: 978-954-744-268-9

Тегло 699 kg
Back to top button