План-указател на Изгрева

10.00 лв.

Подготвихме и издадохме план-указател на Изгрева, който представлява панорамна карта и историческа възстановка за периода 1927 – 1944 г. Картата съдържа точните местоположения на сградите, Салона, полянката за паневритмия и други, като за това са използвани аероснимки от военния архив и спомени на братя и сестри, които за живели на Изгрева.
Съществува проект за исторически достоверна 3D визуализация на селището на Бялото Братство и със закупуването на тази карта вие го подпомагате.

Тегло 79 kg
Back to top button