Писма на Учителя до д-р Георги Миркович

4.00 лв.

Факсимилета от 1898 до 1902 г.

„Любезний д-р Миркович,
Надявам се настоящето ми писмо да Ви намери здрав и весел духом. Здравето е потребно за тялото и душата, а веселостта за духа и сърцето. Но разбира се, пълнотата не е тука, но горе. Все таки ний трябва да сме благодарни за всичко и радостни за онова, което нашия Небесен Баща благоволява да ни отрежда. Аз мисля, всичко вкупом съдействува за наше добро…. “ (Из писмо от Учителя до д-р Миркович, 1900г май 4)

Книгата е съвместно издание на Народна библиотека „Св. Св.Кирил и Методи“ и издателство „Бяло Братство“

Д-р Цветолюб Нушев е роден на 22. 11. 1952 г. в София. Следва право и завършва история в СУ “Св. Климент Охридски”. От 1979 г. работи в Народната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”, където сега е главен архивист и ръководител на Българския исторически архив. Научните му интереси са свързани главно с изследване на Българското националноосвободително движение през периода 1856 1912 г. и дисертацията му е на тема “Българският таен централен комитет (1866 1869)”.

Д-р Цветолюб Нушев е автор на над сто извороведчески, енциклопедични статии и научни публикации на документи. През 1981 г. проучва революционната дейност на д-р Георги Миркович. Тогава се запознава с писмата на Петър Дънов и планира бъдещото им публикуване.

СЪДЪРЖАНИЕ

Неподправеният Петър Дънов (Учителя Беинса Дуно)

Писма (1898–1902)

№ 1. Писмо на Петър Дънов до д-р Георги Миркович от 1 ноем. 1898
№ 2. Писмо на Петър Дънов до д-р Георги Миркович от 14 ноем. 1898
№ 3. Писмо на Петър Дънов до д-р Георги Миркович от 3 ян. 1899
№ 4. Писмо на Петър Дънов до д-р Георги Миркович от 1 септ. 1899
№ 5. Писмо на Петър Дънов до д-р Георги Миркович от 7 окт. 1899
№ 6. Писмо на Петър Дънов до д-р Георги Миркович от 4 ноем. 1899
№ 7. Писмо на Петър Дънов до д-р Георги Миркович от 4 дек. 1899
№ 8. Писмо на Петър Дънов до д-р Георги Миркович от 8 март 1900
№ 9. Писмо на Петър Дънов до д-р Георги Миркович от 18 март 1900
№ 10. Писмо на Петър Дънов до д-р Георги Миркович от 4 май 1900
№ 11. Писмо на Петър Дънов до д-р Георги Миркович от 27 юни 1900
№ 12. Пощенска карта-писмо от Петър Дънов до д-р Георги Миркович от 4 юли 1902
Кратки биографични данни

Петър Константинов Дъно
Константин А. Дъновски
Атанас Георгиев
Д-р Георги Вълков Миркович
Показалец на собствените имена

Показалец на географските имена

Издателство: Бяло Братство, София, 1999 г.
ISBN: 954-8091-88-7
Мека корица, голям формат: 28/20см, 85 страници

Тегло 224 kg
Back to top button