Peter Deunov – Prophet of the New Age, Петър Дънов – Пророк на Новата епоха

8.00 лв.

Призвание към народа ми
Коментар от Хари Салман

Двуезично издание
Петър Дънов – Пророк на Новата Епоха
Призвание към народа ми
Коментар от Хари Салман
Peter Deunov – Prophet of the New Age
A call to my people
Commentary by Harrie Salman

Хари Салман е холандски философ на културата и социолог с дълбок интерес към историята на Европа. Защитил е докторат по философия на образованието в Пражкия университет в Чешката Република. Преподавател е в Лайнденския университет и в Института за социални изследвания в Хага, Холандия, и е работил като хоноруван преподавател в Пражкия университет (1990-2000). От 1993 г. е хороруван преподавател в Университета по пофесионално образование в Лайден. Изнасял е лекции и е водил семинари по цял свят.

В книгата може да прочетете:
Началото на Новата епоха. Призвание към народа Ми. Петър Дънов – Пророк на Новата епоха на Христос.
„Призвание към народа Ми“ – Коментар от Хари Салман. Пророческото послание на ангел Елохил.
Пробуждането на славянските народи. Новата епоха на Христос. Славянската култура на бъдещето.
Подготовката за новата култура. Сегашното положение на славянските народи. Школата на Бялото братство

Превод на английски: Хари Салман, Мариана Радулова
Превод от английски: Валентина Атанасова-Арнаудова, Мария Брайкова
Редактор: Мария Кисова
Графичен дизайнер: Илиана Попова
Предпечат: Иван Джеджев
Илюстрации: Густав Доре, Кристоф Вайгел

Издателство „Бяло Братство“, 2014
ISBN 978-954-744-237-5

Тегло 158 kg
Back to top button