Паневритмия, архивен запис 1939 г.

7.00 лв.

Категория:

Диска е с оригинален архивен запис на Паневритмията, направен през 1939 г. от братята и сестрите от френската група. Записът не е обработван в студио и автентичността му е запазена.

Историята на записа:
През лятото на 1939 г. идва голяма френска група при Учителя. Те са носили устройство, (може би фонограф) с което осъществяват запис на Паневритмията и на песните на Учителя. Записът е направен от 19 до 22 август по време на съборните дни на Рила и от 25 до 27 август на Изгрева. Копие от записа на диск е предадено на Андрей Грива от Жак Гуигу по време на гостуването на френския хор в България. Автентичността на записа е запазена. Дискът съдържа 16 от упражненията на Паневритмията и песните: „Бог е Любов“ и „Ще се развеселя“.
Съдържанието на диска:
1. Първият ден на пролетта
– Пробуждане
– Примирение
– Даване
– Възлизане
– Вдигане
2. Красивият ден
– Отваряне
– Освобождаване
– Пляскане
– Чистене
– Летене
3. Скачане
4. Тъкане
5. Мисли
6. Аум
7. Изгрява Слънцето
8. Квадрат
9.Побеждаване
10. Радостта на земята
11. Запознаване
12. Хубав ден
13. Колко сме доволни
14. Стъпка по стъпка
15. На ранина
16. Дишане
Песните:
Бог е Любов,
Ще се развеселя

Тегло 84 kg
Back to top button