Отмерени отношения

20.00 лв.

МОК Година ХIX, 1939 – 1940 г.

При сегашните условия, за да бъдете успешни в живота, не се приближавайте много един към друг. Пазете този закон в света. В една слънчева система пътищата са определени. Природата обича всички неща да са на определена дистанция. Като дойдете до един човек и имате май-хубаво мнение за него, нито крачка по-близо не отивайте. Когато давате за някого много лошо мнение, значи вие сте дошли много близо до него – отдалечете се. Това помнете: този, който обича – нито крачка по-напред, нито крачка по-назад. Тогава ще вървите по пътя на вашата орбита. И не бойте се!

Автор: Учителя Петър Дънов
Издателство: „Бяло Братство“, София, 2019 г.
ISBN 978-954-744-381-5
стр. 520, твърди корици

Тегло 662 kg
Back to top button