Окултни упражнения

15.00 лв.

Извадки от Словото на Учителя Петър Дънов, включващи упражнения за духовно и физическо здраве, за хармония и равновесие, за интуиция и концентрация, както и музикални и физически упражнения.

Съдържание

 

Психически упражнения
I. Упражнения за свързване с Бога, висшите същества и светове
1. Работа с молитви и формули
Упражнения с молитви
Упражнения с формули
2. Работа с Библията и беседите
Упражнения с Библията
Упражнения с беседите
3. Упражнения за свързване със звездите, планетите и техните духовни енергии
Звездите
Слънцето
Планетите
II. Упражнения за самонаблюдение, самоотчет и саморегулация
1. Упражнения за различаване и анализ на мислите и чувствата
2. Упражнения за концентрация, размишление, съзерцание и медитация
Размишление
Съзерцание
Концентрация
Медитация
Пътешествия до Слънцето
Упражнения за прозиране в миналото
3. Упражнения за осъзнаване силата на мисълта
4.Упражнения за регулиране на чувствата, желанията и самооценката
Страх
Гняв
Тревоги, скърби
Обида
Недоволство, неблагодарност
5. Упражнения за развиване и усилване на волята
6. Упражнения за развиване на отделни психически качества
Благодарност
Търпение
Точност
Милосърдие
Справедливост
Мекота
Жертвоготовност
7. Упражнения за развиване на въображението и творческите способности и дарби
Въображение
Творчески способности и дарби
8. Упражнения за развиване на интуицията
9. Упражнения за придобиане на душевна чистота
ІІІ. Упражнения за осъзнаване на връзката между душа и тяло
1. Упражнения за осъзнаване духовното значение и влияние на различните части на тялото
Упражнения с пръстите
Упражнения с носа
Упражнения с ухото
Упражнения с устата
Пулс
Упражнения с френологичните центрове
Други
2.Упражнения за осъзнаване ролята на движенията, погледа, яденето, съня
Движения
Ролята на погледа
Ядене
Плюене
Ресане
Миене
Упражнения с огледало
Сън
3.Упражнения за подмладяване
4. Осъзнаване влиянието на думите и буквите върху психичните състония и използването им като средства за психично самоуправление
Упражнения с думи
Упражнения с букви
5.Упражнение за осъзнаване влиянието на числата и геометричните фигуи върху живота на душата и тялото
Числа
Фигури
ІV. Осъзнаване влиянието на природните сили върху душевния живот и начини за разумното им използване
1. Упражнения за трансформиане на енергиите в човешкото тяло
2. Упражнения за връзка с природата и природните явления
Упражнения с небето
Упражнения с растения
Упражнения с животни
Упражнения по време на дъжд и буря
Упражнения с извори
Упражнения с камъни
Упражнения със скъпоценни камъни
Упражнения със злато
3. Опити с цветовете – духовното им влияние
4. Упражнения за осъзнаване силата и значението на основните природни елементи
Упражнения с вода
Упражнения с въздух
Упражнения със светлина
Упражнения със Земята
Упражнения с огън
V. Упражнения за придобиване и предаване на любов
VІ.Упражнения за правилна обмяна, хармония и обхода между хората
VІІ. Други упражнения за живот според изискванията на новото учение
Музикални упражнения
Музиката и пеенето – предмет в Школата. Важност, значение.
Разяснения и правила.
Упражнения с основаната гама (до мажор)
За лекуване
За тониране и хармонизиране
За трансформиране на нервната енергия
За самовъзпитание
За възпитанието
За справяне със скръбта
За справяне с гнева, страха, дразненето и неразположението
За разрешение на мъчнотиите
Упражнение за подмладяване
Упражнения за помощ при разни случаи
Упражнения с движения
Упражнения с думи
Упражнения – песни
Упражнения – задачи за творчество
Упражнения за дишане
Упражнения за самонаблюдения и самоконтрол
Упражнения с движения
Упражнения за здраве
Упражнения с формули и молитви
Упражнения за регулиране енергиите на нервната система
Упражнения за кръвообращението
Упражнение с цветове
Упражнение за справяне с мъчнотиите
Други
Физически упражнения
Комплекс „21 упражнения“
Комплекс упражнения за волята
Гимнастически упражнения за малките юнаци

Автор: Учителя Петър Дънов
Издателство: „Бяло Братство“, София 2018 г.
ISBN 978-954-744-105
стр. 414
твърди корици

Тегло 839 kg
Back to top button