Окованият ангел – мисли на ученика

11.00 лв.

Борис Николов е сред най-преданните ученици на Учителя Петър Дънов.
В годините на комунизма той е осъден на 12 години затвор заради принадлежността си към Бялото Братство, чиято „реакционна“ и „ненаучна“ същност според прокурора на процеса, била опасна за обществото.
Настоящата книга ни представя чрез записките, писмата и рисунките на брат Борис от затвора, вътрешният свят на един духовно несломим човек.

„Господи, Ти ми подари най-хубавото, чисто, светло и прекрасно юношество, чудна младост и богата зряла възраст. Каква красота, какъв живот, мисъл, срещи и условия! Такова нещо е рядко и изключително! Благодаря ти! Пък и как ме благослови Ти пред прага на старостта – да отстоявам за Твоето Дело. Благодаря ти! Нека да бъде Твоята Воля – животът ми е в Твоите ръце!“
Борис Николов

Автор: Борис Николов
Издателство Бяло Братство
София 2012
ISBN 978-954-744-164-4

Тегло 393 kg
Back to top button