Науката и възпитанието

6.00 лв.

Книга първа от Боблиотека Слънчева педагогика

„Науката и възпитанието“ е първата авторска книга на Петър Дънов, публикувана през 1896 г. в гр. Варна. Книгата представя най-важните духовни, философски и педагогически принципи, въз основа на които по-късно Учителя разгръща своята културна и просветно-възпитателна дейност. Троичните проявления на човека, обществото и всемира са основни акценти, както и еволюцията на земята и космоса от гледна точка на духовните измерения на живота.

Книгата ще предствалява интерес за всички хуманитаристи, както и за всички, интересуващи се от темите за духовното развитие.

Автор: Учителя Петър Дънов

Издателство: Бяло Братство, София, 2016 г.

ISBN 978-954-744-302-0

Тегло 210 kg
Back to top button