Научна конференция 2017 – доклади

10.00 лв.

Издателство Бяло Братство, 2018

ISBN 978-954-744-348-8

Доклади, изнесени в рамките на Първата Научна конференция „Науката и възпитанието“, проведена в София през ноември 2017 година.

Издателство Бяло Братство, 2018

ISBN 978-954-744-348-8

Тегло 417 kg
Back to top button