Мястото на музиката във философията и учението на Петър Дънов

6.00 лв.

Книгата е дипломна работа за завършване на магистърска степен в Нов български университет на Божидар Симов

Книгата е дипломна работа за завършване на магистърска степен в Нов български университет на Божидар Симов

Книгата на Божидар Симов „Мястото на музиката във философията и учението на Петър Дънов” удовлетворява един широк кръг от искрено интересуващи се от феномена на „българското” в музиката, в културата, в образoванието, в социалното – при това без забранени, затъмнени зони и табута. Изследването е концентрирано около една величествена фигура от близката българска история, тази на Петър Дънов, и въпреки че е посветено предимно на музикалният аспект на неговата дейност, именно чрез дълбокото вникване точно в музикалния детайл, се осветяват интеркултуралните връзки, социалните задачи и народопсихологическата ситуация, която продължава да бъде актуална и сега.

Проф. Нева Кръстева

Автор Божидар Симов
Издателство Бяло Братство
София 2013
ISBN 978-954-744-209-2

Тегло 280 kg
Back to top button