МОК година 4, том 2

4.00 лв.

Фототипно издание, направено от първите издания на томовете:

Лекции на Младежкия окултен клас от Учителя, година V /1925 – 1926 г./, том I, София 1929 г., лекции 1-3.

Лекции на Младежкия окултен клас от Учителя, година V /1925 – 1926 г./, том II, София 1937 г., лекции 4-18.

Издателство Бяло Братство, 2016

Тегло 226 kg
Back to top button