МОК година 3, том 1

4.00 лв.

Фототипно издание, направено от първото издание на лекциите:

Разумният живот, I. лекция, издание на просветния комитет, София, 1927 г.

Лекции на Младежкия окултен клас от Учителя, 1923 – 1924 г, София – III година, издание на просветния комитет, София, 1927 г.

Издателство Бяло Братство

Тегло 203 kg
Back to top button