Запалена свещ

20.00 лв.

Категория:

ООК Година XVI, 1936 – 1937 г.

Станете проводници! Онзи, в когото Бог е жив , е запалена свещ – той нищо не говори, но запалената свещ говори. Онзи със заплената свещ казва: „Вземете свещта ми! Вземи я, помогни си!“. Та запалената свещ никога не се опетнява, а пък незаплената можеш да я повредиш. Аз ви говоря за новото запалване.

Издателство Бяло Братство

Автор: Учителя Петър Дънов

ISBN 978-954-744-270-2

Тегло 800 kg
Back to top button