Завет на цветните лъчи на светлината (съвременен правопис)

10.00 лв.

В настоящото издание на Завета оригиналният текст е трансформиран максимално към съвременния правоговор и правопис. Съхранен е оригиналният синтаксис, но напълно са осъвременени всички местоимения, предлози, падежни окончания, архаизми и чуждици с променено съвременно значение. Някои спорни по смисъл места са сравнявани със синодалното издание на Библията, София, 1993 г.

Автор: Учителя Петър Дънов
Издателство: “Бяло Братство“, София, 2019 г.

ISBN 978-954-744-319-8

Тегло 132 kg
Back to top button