Ето човека – 100 години

5.00 лв.

Юбилейно издание по случай 100 години „Сила и Живот“

Изданието съдържа три неделни беседи: „Ето човека“, „Житното зърно“, „В начало бе“. Беседата „В начало бе“ е открита преди няколко години, другите две беседи са държани през 1914 година.

Сто години са изминали от 1914 – годината, която ознаменува началото на едно важно събитие в историята на българския народ: неделните беседи на Учителя Петър Дънов, започнали да се публикуват една година по-късно със заглавието „Сила и Живот“. Словото, предадено в тези неделни беседи, постепенно пробужда изначално вложения във всяка душа стремеж към съвършенство. Така самият архиобраз на Словото се проявява тук като нравствена чистота и непреодолим стремеж към възвишеното….И сега, 100 години след първата беседа „Ето Човека“, продължава усвояването и оделотворяването на безценния дар на духовното познание, което говори на единен и универсален език – езика на Духа. Този именно Дух, проявяващ се в различни моменти на историческото битие под различни форми, възвестява и днес универсалните ценности на братство и свобода, на любов и солидарност, на толерантност и уважение.

Мирослав Бачев

София 2014

Издателство „Бяло Братство“

ISBN  978-954-744-243-6

Тегло 108 kg
Back to top button