Допирни точки в Природата

14.00 лв.

Година II, 1922-1923 г.

„Човекът е дошъл на Земята да учи. Като ученик на живота, той трябва да се стреми към положителни знания, които могат да внесат в него дълбок, вътрешен мир. Ето защо ние казваме, че задачата на човека е да познае първо себе си, а после окръжаващите; да почне да работи първо със себе си, а после с ближния си. Да се нагърби с изправянето на света – това не е по неговите сили и възможности.“

Книгата притежава мащабно разгърнат азбучен показател на основните категории, принципи и езотерични понятия, използвани от Учителя Петър Дънов. Изданието съдържа 31 лекции, издавани досега в два тома „Допирни точки в Природата“ и „Добри навици“.

Съдържание

Допирните точки в Природата
Отличителни качества на волята
Психическо наблюдение
Отличителните черти на Живота
Нагласяване на силите
Хармонизиране на енергиите
Предназначение на дихателната система
Единство на съзнанието
Закон на съотношения
Самоопределение
Признаци на проявеното човешко съзнание
Прояви на съзнанието
Окултна страна на Живота
Установени мерки
Гордост и тщеславие
Добри навици
Предназначение на слънцето, луната и звездите
Първата родена мисъл
Развитие на мозъчните центрове
Педагогическа лекция
Силата на тъмнината и светлината
Бяла и черна светлина
Най-добрият метод
Житно зърно
Разпределяне на енергиите
Четирите съзнания
Живият кръг
Движение на разумните сили
Отношение на природните сили към човешката душа
Опити
Нежност и грубост

Автор: Учителя Петър Дънов
Издателство: „Бяло Братство“, София, 2008 г.
ISBN 13-978-954-744-072-2
стр. 496, твърди корици

Тегло 542 kg
Back to top button