Всеки ден по една добра мисъл

20.00 лв.

Категория:

ООК Година XX, 1940 – 1941 г.

Всеки ден човек трябва да има по една светла мисъл в ума си, едно светло чувство в сърцето си и една добра постъпка в тялото си, тъй че, като отиде при Бога, да бъде една книга, написана най-хубаво. И като го видят ангелите, да кажат за него:“Едно отлично съчинение“.

Издателство Бяло Братство

Автор: Учителя Петър Дънов

ISBN: 978-954-744-368-6

Тегло 833 kg
Back to top button