Великото и красивото

15.00 лв.

Категория:

ООК Година VII, 1927-1928 г.

„Великото и красивото в живота е човешкото съзнание, което съвремените хора наричат човещина.“
„В Природата всяко същество има своя определена цел и свое определено място.“
„Когато започнете да живеете едни за други, тогава ще започнете да се разбирате като души, като братя на един и същ Баща. Да живеете за някого, това значи да съдействате за разцъфтяването на неговата душа.“
„Прилагайте съмнението във всичко отрицателно, а вярата – в положителното.“

Автор: Учителя Петър Дънов
Издателство: „Бяло Братство“, София, 2012

ISBN 978-954-744-168-2

Тегло 862 kg
Back to top button