Божественото огледало

15.00 лв.

Категория:

ООК Година XIV, 1935 – 1936 г.

Всеки човек е едно огледало, в което трябва да се отрази Божествения образ. И няма какво вие да създавате нещата, те трябва да се отразяват във вас. Едно огледало не може да отрази целия свят. Вие сте милиони, милиарди огледала, и пак светът не може цял да се отрази. Ако хубаво отразите онова, което Бог е създал, Бог ще ви отреди хубаво място. Учителя

Автор: Учителя Петър Дънов

Издателство: „Бяло Братство“, 2015

ISBN 978-954-744-286-3

Тегло902 kg
Close