Божествената усмивка

15.00 лв.

Категория:

Настоящото издание включва непубликувани до 1940 г. беседи, издадени в сборника „Съгласуване на мислите“, Издателство „АСК – 93“ и Издателство „Урания“, София, 1998 г.

Любовта е най-реалното нещо в живота. Като обичаш, ти даваш, като те обичат, на тебе ти дават. Това, което хората ти дават, приеми го и благодари. Една вдишка от въздуха, един лъч, който влиза в очите ти, това е благословение; една усмивка е благословение. Ако Господ ви се усмихва, какво искате повече? Само една Божия усмивка да дойде – и въпросъ е разрешен. Там, дето се усмихва Господ, всичко е разрешено. На всеки, който обича, Бог му се усмихва; на всеки, когото обичат, Бог се усмихва. Той се усмихва само на онези, които обичат, и на онези, които са обичани. Сега желая и на вас Господ да ви се усмихне като обичате и като сте обичани.

Автор Учителя Петър Дънов

Издателство Бяло Братство

София 2015

ISBN: 978-954-744-272-6

Тегло 607 kg
Back to top button