Акордиране на човешката душа том 2

15.00 лв.

Категория:

Боян Боев е педагог и учен с богати интереси, намерили своя израз в публикации от областта на историята, културата, педагогиката, психологията, биологията, космогонията и езотеризна.
Роден е в Бургас. Баща му е бил стопанин – редактор на вестник „Голгота“, преименуван по – късно в „Нова епоха“. Боян Боев завършва образованието си в СУ „Климент Охридски“, специалност Естествени науки. Владее френски, немски и руски език.
Акордирането на своята душа Боян Боев получава в съприкосновение с Учителя Петър Дънов. През 1912 г. присъства на събора във Велико Търново. През 1919 г. е учител в гр. Свищов, където е уволнен дисциплинарно заради идеите на Учението, проповядвано от Учителя Дънов. От 1924 г. е в София и стенографира Словото. Същевременно отговаря за кореспонденцията и срещите на Бяло Братство с обществеността.
На вашето внимание предлагаме натрупания архив, подготвен от Боян Боев през всичките му години на ученичество. Той се публикува в два тома и съдържа познания за човешката душа, като визира бъдещето на Шестата раса, която ще се прояви през Новата Епоха.
Книгата включва записани разговори с Учителя. Засегнати са теми от най-разнообразен житейски и окултен характер. Изключително добро начало да се запознае всеки желаещ с принципите на Учението на Учителя Петър Дънов, както и с по-дълбоки окултни знания: за Любовта, за Разумното начало, за молитвата, за волята Божия, за духовете, за връзката между Учител и ученик.

В томчето може да прочетете за: Пентаграм, Паневритмия, Интуицията, Методът на цветните лъчи на светлината, Завета на цветните лъчи на Светлината, За българският народ, За музиката и други изкуства, Възпитанието на децата, Природосъобразен живот, Дишане и здраве, Писма, Братски срещи и др.

Издателство „Бяло Братство“, 2018

ISBN 978-954-744-240-5

Тегло 818 kg
Back to top button