Събуждане

15.00 лв.

Категория:

ООК Година XI,1931-1932 г.

Настоящото издание включва лекции, публикувани в сборниците:

Събуждане, ООК, година единадесета (1931 – 1932), т. 1

Законът на Любовта, ООК, година единадесета (1931 – 1932), т. 2

Начало на Мъдростта, ООК, година единадесета (1931 – 1932), т. 3

Събудете се! Щом се събудите, съзнанието ви ще просветне и ще се освободите от кошмарите на съня. Червеят пълзи по земята, защото сам си е избрал този начин на живот; един ден, когато се превърне в пеперуда, той ще напусне стария живот и ще влезе в нов, при нови, по – добри условия. Да бъдеш червей или пеперуда – това са две различни състояния; скръбта е състояние на червея, а радостта – на пеперудата. Павел казва: „Ние няма да умрем, но ще се изменим“. Човек трябва да се измени, да напусне стария живот и да се събуди.

Автор: Учителя Петър Дънов
Издателство: Бяло Братство, София, 2013 г.

ISBN 978- 954-744-217-7

Тегло800 kg
Close