Рила, врата към Агарта

6.00 лв.

Мълчанието е говор. Един живот се изразява безгласно чрез камъка, водата, въздуха, светлината, чрез формите, багрите, аромата, чрез движение и неподвижност, всичко съчетано в съвършена хармония, живият център на която са пак човешките души, обединени чрез вечната хармония с Единия. Учителя

Автор Учителя Петър Дънов

Издателство Бяло Братство

София, 2015

ISBN: 978-954-744-274-0

Тегло170 kg
Close