Преплетени съдби

9.00 лв.

Категория:

Романът „Преплетени съдби“ помага на читателя да открие едно ново измерение на любовта. Пред героите стои задачата да се научат да обичат с любовта на душите, с Божествената Любов – онази любов, която помага за израстването на ученика. Това се превръща в най-голямо изпитание в духовния път и се оказва мярка за качествата и способностите на стремящия се по Пътя на ученичеството. Всички герои в романа са ученици на любовта.

Автор Невена Неделчева
Издателство Бяло Братство
София 2012
ISBN 978-954-744-166-8

Тегло455 kg
Close