Божествената мисъл – фототипно издание

4.50 лв.

Фототипно издание, направено от първото издание на тома:

Лекции от Учителя на Младежкия окултен клас, година VII /1927 – 1928 г./, том I, София 1942

Издателство Бяло Братство, 2017

Close