Администратор

Търновски събор

Тази година съборът на Арбанаси ще се проведе от 22 до 25 септември. Гостите ще имат възможността да посетят изложбите “Цветовете на светлината” и “Духовното наследство на Учителя”. Не по-малък интерес ще бъде представената мултимедия и придружаващия я разказ за влиянието на Учителя върху атмосферата и хората на Велико Търново. Доктор Светла Балтова ще изнесе лекция как тялото разказва историята на душата. Мирослав и Тодор Игнатови ще запознаят желаещите как да отгледат плодни лечебни растения. Архитект Йордан Стоянов ще изнесе лекция за правилата и принципите за строителството и дома в светлината на Словото. Пленяващата сърцата цигуларка Йоана Стратева ще изнесе концерт и ще говори за незаменимото вълшебство на музиката в живота. По време на събора ще се акцентира върху комплексите от упражнения, дадени от Учителя. Последният ден ще се осъществи излет до Петропавловския манастир, където на сцената до манастира ще се проведе детски концерт и свободна музикална програма.

Повече информация може да намерите на сайта beinsadouno.org

 

 

Последно писмо на Толстой до Ганди

Получих Вашето списание Indian Opinion и се зарадвах да науча, че в него пише за непротивленците. И ми се прииска да Ви споделя мислите, които ми дойдоха, докато го четох.

Колкото повече живея, особено сега, когато живо чувствам близостта на смъртта, ми се ще да споделя и друго, което тъй живо чувствам, а то, по мое мнение, има огромна важност. А именно това, което наричаме несъпротивление, което в същността си не е различно от учението за любовта и не е изопачено с лъжливи тълкувания.

Любовта, тоест стремежът към единение на човешките души и произтичащият от него стремеж за деятелност, представлява най-висшият и единственият закон в живота на човека. В дълбините на душата си го чувства и го знае всеки човек (което най-ясно се вижда сред децата). Знае го, докато не се изгуби в лъжливите светски учения. За този закон са проповядвали всички световни мъдреци – и индийските, и китайските, и еврейските, и гръцките, и римските.

Мисля, че това най-ясно е било отбелязано от Христос, Който направо казва, че това е единственият закон и закон на пророците. Но има и друго: след като Той предвижда изопачаването, на което се излага и може да се изложи този закон, направо посочва опасността от изопачаването му, която е свойствена на хората, живеещи със светски интереси, а именно, за да си позволят защитата на тези интереси със сила, т.е., както Той казва, отвръщат на удара с удар, със сила заграбват присвоени вещи и т.н. Той е знаел, както не може да знае дори разумният човек, че използването на насилие е несъвместимо с любовта, която е водещият закон на живота.

В мига, в който се допусне насилие, безразлично от повода, се засвидетелства недостатъчност на закона на любовта, а по този начин се отрича самият закон. Цялата християнска цивилизация, колкото и да е бляскава на външен вид, е израснала върху това очевидно и странно, понякога съзнателно, но най-често несъзнателно, недоразумение и противоречие.

Всъщност, когато се допуска съпротивление спрямо любовта, тогава няма и не може да има любов в смисъла на житейски закон, а когато няма закон на любовта, нямаме никакъв закон освен този на насилието, т.е. властта на по-силния.

Християнското човечество живее така от 19 века. Наистина, във всички епохи хората са поставяли живота си под ръководството на насилието. Разликата между живота на християнските народи и всички останали е само в това, че в християнския свят законът на любовта е бил изразен тъй ясно и определено, както не е бил изразен в никое друго религиозно учение, и в това, че хората от християнския свят тържествено са приели този закон и заедно с това са си разрешили насилие, върху което са построили живота си.

И затова целият живот на християнските народи представлява явно противоречие между това, което изповядват, и онова, върху което изграждат живота си: противоречие между любовта, призната като закон на живота, и насилието, признато даже като необходимост в различни форми, сред които държавната власт, съдилищата и войската, признати и възхвалявани. Това противоречие се е изострило заедно с развитието на хората от християнския свят и в последно време стигна до крайности. Сега въпросът очевидно е следният – едно от двете: или признаваме, че не признаваме никакво религиозно-нравствено учение, а в устройството на живота се ръководим само от силата на властта, или всички форми на насилие – в данъчните, в съдебните и полицейските учреждения, и преди всичко в армията, трябва да бъдат унищожени.

Тази пролет на изпита за Божия закон в един от женските институти на Москва преподавателят по вероучение, а след това и гостуващият епископ разпитваха девойките за Божиите заповеди и особено за шестата. (Не убивай – бел.ред.) При правилен отговор за закона епископът обикновено задавал и друг въпрос: Божият закон винаги и при всеки случай ли забранява убийство, а злощастните и покварявани девици трябвало да отговорят и отговаряли, че не винаги, че убийството е позволено на война и при екзекуцията на престъпници. Веднъж, когато на една от бедните девойки бил зададен същият този въпрос – винаги ли убийството е грях? – развълнувана и зачервена, тя решително отвърнала: “Винаги”. Това, което разказвам, не е измислица, а факт, с който ме запознаха очевидци. А на всичките обичайни софизми от епископа тя отвръщала с твърдо убеждение, че убийството винаги е забранено и че убийството е забранено и във Вехтия завет, и забранено от Христос, не само убийството, но и всяко зло против брата. И въпреки цялото си величие и изкусно красноречие епископът замлъкнал, а момичето излязло победител.

Да, в нашите вестници можем да четем за успехите на авиацията, за сложните дипломатически отношения, за различни клубове, открития, съюзи от всякакъв вид, тъй наречените художествени произведения, докато мълчим за онова, което е казала онази девойка. Но не трябва да го премълчаваме, защото то се чувства повече или по-малко неясно, но се чувства от всеки човек в християнския свят. Социализъм, комунизъм, анархизъм, Армия на спасението, растяща престъпност, безработица на населението, увеличаващи се безумен разкош сред богатите и нищета сред бедните, страшно умножаващи се самоубийства – всичко това са признаци на онова вътрешно противоречие, което трябва непременно да бъде излекувано.

И разбира се, лечението се изразява в признаването на закона на любовта и отричането на всяко насилие. И ето защо Вашето дело в Трансваал, от наша гледна точка това е като на другия край на света, е съвсем централно дело, най-важното от всички дела, които сега се вършат по света. Участие в него неизбежно ще вземат не само християнските народи, но и целият свят.

Мисля, че ще ви бъде приятно да научите, че тук, в Русия, това дело също бързо се разпространява под формата на отказ от военна служба, като с всяка година се разраства повече и повече. Както немалко от вашите хора несъучастват, така и у нас, в Русия, расте броят на отказващите; и едните, и другите могат смело да кажат, че Бог е с тях. А Бог е по-могъщ от хората.

В признаването на християнството, макар и в извратената форма, в която се изповядва сред християнските народи, и в същевременното признаване на необходимостта от войски и въоръжение за убийства в най-големи размери при войни се състои това явно, нечувано противоречие, което рано или късно, но неизбежно, вероятно доста рано, ще се разбере и ще унищожи: или признаването на християнската религия, която е необходима за поддържането на властите, или съществуването на армията и всяко поддържано насилие, което за властите е не по-малко необходимо. Това противоречие се чувства от всички правителства – както от Вашето британско, така и от нашето руско – и заради естественото чувство за самосъхранение, както ние виждаме в Русия и както се вижда от статиите във Вашето списание, енергично се преследва всяка антиправителствена деятелност. Властите знаят къде е главната опасност за тях, затова зорко следят не само въпроса за своите интереси, но и въпроса да бъдат или да не бъдат.

Със съвършено уважение, Лев Толстой

7 септември 1910 г., Кочети

 

 

Страница 1 от 3257

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube