Обяснения върху обстановката в залата за събрания

19 август, 7 ч.

 

Обяснения върху обстановката в залата за събрания

 

Задръжте в паметта си обстановката на стаята тъй, както си е. Това са неща, наредени според известен закон – всяко нещо тук има своя смисъл, нищо не е излишно.

Виолетовата краска над вратата показва, че трябва да бъдете силни, зелената иска от вас да се развиете в Божията Добродетел, розовата – сърцето ви да е изпълнено с Любов, синята – умът ви с вяра, портокалената означава проявление на физическия живот.

Тази картина с концентрични кръгове показва пътя на развитие на човешката душа, първоначалния произход на човека – как той е започнал живота си. Другата картина, Пентаграмът, показва човека в сегашното му състояние – пътя, по който е минал. Образът на Христа, който виждате тук, представя сегашното стремление на човека да се приближи към Христа. Човек е тръгнал от Добродетелите нагоре, влязъл е в Рая – дървото, което виждате, е райското дърво; после съгрешил, минал е през Мъдростта, която се придобива чрез изпитания; а най-после е минал през Любовта и влязъл в спасението. След това ще се възкачи през пътя на Правдата, после ще слезе в пътя на Истината и тогава вече ще се съедини с Бога. Добротата, Мъдростта, Любовта, Правдата и Истината – това е пътят, през който човек се възкачва. Надписът върху Пентаграма е:

В изпълнение на волята на Бога чрез Любовта е силата на човешката душа; в изпълнение на волята на Бога чрез Мъдростта е силата на човешката душа; в изпълнение на волята на Бога чрез Правдата е силата на човешката душа; в изпълнение на волята на Бога чрез Добродетелта е силата на човешката душа; в изпълнение на волята на Бога чрез Истината е силата на човешката душа.

Вашата задача през годината ще бъде да схващате Бога като Любов и Мъдрост и чрез тях да всаждате във вашата душа всички други добродетели. Само по този начин може да се развиете и повдигнете. За да бъде човек силен в света, трябва първо да започне с Любовта. Добродетелта представя самия човек, минал през Любовта. Чрез Мъдростта човек е научил Божиите изявления към него.

Първото правило, за да придобием Любовта, е непременно да имаме смирение. Любовта е качество, което познават само смирените, слабите; тя е техен дар. Силните хора, които уповават на себе си, не знаят какво нещо е Любов. Ние страдаме не от Любов, а от многознание, от много сила. В света има две сили: сила без Любов и сила с Любов. Първата – силата без Любов – е физическа сила, която руши, а втората – силата с Любов – е Божествена, която твори. И тъй, когато кажем, че трябва да сме силни, разбирам, че трябва да имаме силата на Божествената Любов.

Вън от това, което казах дотук за вашата задача през годината, ще ви дам като лозинка Добрата молитва – да размишлявате върху дълбокия смисъл, който тя съдържа. Четете през деня по едно изречение от нея и принципите, които са легнали там, да се одухотворят във вас чрез закона на Любовта.

 

 

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube