Списание "Житно Зърно" бр. 5, 2000 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ЖИВОТО СЛОВО

Всемирното Бяло Братство - разговори с Учителя

ШКОЛАТА

Духовност и религия - Мария Кисова, д.ф.н.

Духовен и религиозен човек - Нестор Чуклев

Богомилство и богомили - Епископ Симеон

Седемлетията в живота на св. Константин

Кирил философ - Мая Иванова

СИМВОЛИТЕ В БИБЛИЯТА

На разсъмване - Боян Боев, д-р Йорданка Попова

СВЕТЪТ ОКОЛО НАС

Огънят

Звучащата кабала - Цв. Табакова (продължение)

Принципите на Любовта и Мъдростта при Сведенборг и Беинса Дуно - Дейвид Лоримър

Светлина и движение (изкуството на Лили Димкова)

ПОГЛЕД НАВЪТРЕ

Астрология и физиогномика - Д-р Васил Велев (продължение)

ЕДИНСТВОТО НА ЖИВОТА

Магическата пръчица - Георги Стойчев

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

„Песни на Бялото Братство"

„Да се свържем с висшето си Аз", Хенри Рийд

„Утрото на едно пробуждане", Добрин Будинов

„Окултни упражнения", Учителя Петър Дънов

ОТ НАШАТА ПОЩА

Истината – Радко Радков

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

Изворът на доброто – Лилия Тодорова

Трите дървета

 

Стихове – Добрина Баракова

Илюстрации стр. 18 – Рафаело, Чудният улов

Снимки на стр. 20 – Живко Стоилов

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube