ОТЗИВИ, ВЕСТИ И КНИГОПИС

Владислав Савич за богомилството

Във в-к "Отечество", брой 783 от 27. XI. 1937 година е напечатана статия: "Чужд автор за България", от която ще направим някои извлечения, главно относно богомилството.

Югославският дипломат г. Владислав Савич, дългогодишен министър на Югославия в Лондон, автор на няколко научни трудове по политически въпроси, писани на английски и издадени от познати издателски фирми в Лондон и Ню Йорк, е написал и книга за България, с която е целял да даде на своите съотечественици картината на българския живот и творчество. Книгата е от 150 стр. и е разделена на 10 глави. Това, което дава изключителна стойност на книгата, са от една страна чистите и благородни подбуди на автора, а от друга страна - забележителното научно безпристрастие и честност, с които г. Савич разглежда въпросите,

Когато говори за богомилството, г. Савич казва: "Поп Богомил е предшественик на реформаторите Лютер, Калвин и Хус, които се явиха на историческата сцена няколко века по-късно. Г. Савич в книгата си казва, че първият бунт против всеки гнет е дело на българи, че те са дали първите жертви на кладата за свободата на съвестта, че няколко века преди Хус в 1100 година в Цариград е изгорял на кладата, построена на Хиподрума, Василий, високообразован българин от оная епоха (богомил). Неговото твърдо държане пред палачите е изумило всички присъствуващи. Много столетия преди Галилей да изрече своето "Е pur si muove" (При все това земята се върти), Василий прояви същата твърдост. Авторът цитира Щросмайер, който признава заслугите на българите за духовното прераждане на Европа, защото богомилството, като движение на гордата човешка съвест, която се бори да срути оковите на потисничеството, роди косвено европейския ренесанс.

Из духовното движение в Гърция

В Атина в 1923 година се е основало "Гръцко общество за психични изследвания". Представител на това общество сега е д-р по медицината Ангелос Танаграс, бивш санитарен инспектор на флотата. Членове на това общество са видни учени: напр. проф. Вореас, проф. Кацарас, проф. Ливиератос и пр. Това общество почна да развива по-голяма дейност, откак бившата му председателка направи едно дарение на Обществото. По случай десет годишнината на обществото е издаден Юбилеен сборник, от който може да се проследи живота на обществото в течение на първите десет години. Почетни членове на обществото са Анри Бергсон, Айнщайн, Оливер Лодж, проф. Ханс Дриш, Морис Метерлинк, проф. Казамали и пр. Обществото издава месечен орган, в който се разглеждат следните въпроси: Психичните явления. Указания за съществуването на една творческа съзнателна сила. Указания за съществуването на душата и за нейното безсмъртие.

Четвъртият международен конгрес за психични изследвания се състоял в Атина в 1930 година под председателството на проф. Ханс Дриш, един от видните представители на неовитализма. На конгреса са присъствували проф. Оливер Лодж, проф. Остеррайх и пр.

В редакцията се получи и книгата на д-р Танаграс: "Le Destin ef la chance. Un agent nouveau influençant la vie humaine. La psychobolie humaine".

Радостно явление е все по-голямото засилване на духовната вълна в разните страни. Това е признак за навлизане в една нова фаза на човешкото съзнание и на културата изобщо.

Дружество "Славянска мисъл" в Белград

Получи се в редакцията позивът на това дружество. С горещи думи се апелира в позива за взаимно опознаване и сближение на славянските народи, за да могат последните да изпълнят своята общочовешка културна мисия. В позива се апелира да се образуват такива дружества в разните славянски държави Или да се обновят съществуващите вече дружества, като се влее един нов дух в тях. В позива се споменава между другото за мнението на Шпенглер, според когото импулсът за нова култура ще излезе от славянството. Цитира се мнението и на Достоевски за духовната мисия на славянството.

"Dans le royaume de la nature vivante"

Sofia, 1937. Страници 107. Цена 25 лева.

Това представлява френския превод на книгата "В царството на живата природа" от Учителя. С радост съобщаваме на читателите си за това спретнато издание. Доставя се и от редакцията.


Редакцията доставя книгите:

"ЛИЦА И ДУШИ" (Физиогномични портрети) от ГЕОРГИ РАДЕВ срещу З0 лева.

"ЛЕКУВАНЕ ЧРЕЗ ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ" от А. ОСБОРН ЙИВСТ срещу 20 лева.

Печатница "ЗАДРУГА", ул. Врабча 1 – София


ПР0ДЪЛЖАВА подписката за записване абонати за ЕДИНАДЕСЕТА ГОДИШНИНА на сп. "ЖИТНО ЗЪРНО"

Продължава подписката за записване абонати за ЕДИНАДЕСЕТАТА годишнина на сп. "ЖИТНО ЗЪРНО", която почна през Януари 1937 г.

Абонаментът остава и за XI-та годишнина пак същия - минималния за този род списания - 80 лв.

Редакционният комитет на сп. "Житно Зърно" ще направи всичко възможно и през единадесетата годишнина за още по-голямото подобрение на списанието. Това ще може да се постигне по-добре при навременното и редовно заплащане на абонамента от страна на нашите абонати.

Вярно на своя път, "Житно Зърно" ще работи и занапред за духовното издигане на човека. Само духовната култура е в състояние да донесе истински блага и да издигне всеки народ и всеки човек.

Ние вярваме, че и за напред "Житно Зърно" ще бъде прието така радушно, както до сега. Вярваме, че нашита абонати ще работят много по-усърдно за разпространението му, отколкото досега.

Нека "Житно Зърно" стане насъщна нужда за всеки дом!

Всичко се изпраща на адрес: "ЖИТНО ЗЪРНО"

Пощенска кутия № 270 - София

Суми се пращат чрез пощ. чекова сметка № 1S97

Всяка изпратена сума трябва да бъде придружавана с писмо.

Частни лица нямат нищо общо със списанието.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube