ПРИТЧИ И ПРИКАЗКИ

Ешуа-Бентам

Дори и в най-подробните летописи, в които е вписана историята на древен Египет, ще срещнете малко сведения за царуването на фараона Зинобий. Жреците, които са писали тия летописи, сякаш са искали да хвърлят було на забрава върху тези тъмни години, през които е царувал жестокият фараон - години на ужасен гнет, на страх и трепет, на неволи и сълзи.

Те споменават само, че фараон Зинобий наложил строги, сурови закони. За най-малкото престъпление се налагало смъртно наказание. При това на престъпниците предварително се отрязвали краката, ръцете, избождали им се очите, па се оставяли да умрат всред жестоки мъки.

По времето на този фараон, се казва в летописа, се явил в Египет Ешуа-Бентам. Кога дошъл в Египет, отде и как, никой не знаел, защото до преди разболяването на фараоновата дъщеря, той бил неизвестен. Но когато единствената дъщеря на фараона легнала от тежка, неизлечима болест, без надежда да бъде излекувана, Ешуа-Бентам изведнъж се прочул.

Той се явил при фараона и му заявил: „Аз ще излекувам дъщеря ти, но при едно условие - да заповядаш, всички осъдени на смърт, на които са били отрязани ръцете, краката или избодени очите, да бъдат пращани при мен".

„На драго сърце", отвърнал фараонът, стига да излекуваш дъщеря ми".

Ешуа-Бентам излкувал дъщерята на фараона, за чудо на цар и жреци и за приказ у народа.

От тоя ден славата му се разнесла по цял Египет. От тоя ден започнала и истинската работа, за която той дошъл в земята на фараоните. За нея, обаче, никой нищо не знаел, освен осъдените на смърт хора, които, по заповед на царя, донасяли в неговия дом, след като им били отрязвани ръцете и краката или избождани очите.

Ешуа-Бентам, който бил посветен в тайните на лекуването и най-вече, в тайните на възстановяването на разните телесни органи, започнал да изцерява изпратените при него жертви на жестокия закон. Той възстановявал ръцете на един, краката на други, очите на трети, излекувал ги напълно, възвръщал здравето им и след като променял лицата им, пускал ги на свобода. Едно само изисквал от тях - да не разправят никому за своето изцеление.

Ала всички тия хора станали негови ученици и тръгнали подире му. И когато някой ги запитвал, как ги е привлякъл този човек при себе си, те отговаряли: „На тебе слизала ли е главата ти от раменете? - Не е. - Като слезе главата ти от раменете, ще разбереш, кой е Ешуа-Бентам, и как привлича той при себе си".

На другиго отговаряли: „На тебе ръцете и краката ти били ли са отрязвани? - Не. - Като ти отрежат ръцете и краката ще разбереш, кой е Ешуа-Бентам".

И на трети: „На теб очите ти били ли са избождани? - Не. - Като ти избодат очите, ще разбереш, кой е Ешуа-Бентам".

Хората се чудели на тези отговори, ала не можели да разберат, що се крие зад тях.

Така започнало и така продължавало делото на Ешуа-Бентам.

Откъде бил дошъл той, кога и защо, никой не знаел - освен, може би, неговите ученици.

Ала в тайните в летописите на древен Египет се казва, че Ешуа-Бентам е бил един от високо напредналите ученици на Бялото Братство, което го изпратило в Египет по времето на фараона Зинобий, да държи своят изпит. Изпитът му седял в това - да намери начин, по който да облекчи тежкото положение на египтяните през време на туй жестоко царуване.

И жрецът, предавайки горните сбития, отбелязва, че Ешуа-Бентам изпълнил възложената му задача; той издържал сполучливо своят изпит, защото оттогава насетне съдбата на Египет наистина се променила.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube