НА УЧИТЕЛЯ

Ти си любов. Научи ни как да живеем разумно и ни разкри пътя на мъдростта.

Ти ни даде светлина за да си светим и учим в живота. Пред нас се разкри великия чар на всичко създадено. Ние разбрахме онзи прави съотношения, които отначало съществуват между всичко в природата. И видехме, че основната връзка се изразява в дивна хармония.

В чара на Твоята виделина, душата ни се изпълни с полъха на Истината. Тогава ние видяхме, че сме се отдалечили от пътя, който ни свързва с всичко в дивна, неизменна хармония. Ние разбрахме нашето собствено естество и познахме нашата немощ.

Ти събуди в нас стремеж да вървим напред, да се развиваме, да изправяме себе си в своето отклонение от пътя, в своите погрешки, да работим за създаване в нас на права, силна мисъл, на топли, чисти, благородни чувства и красиви постъпки.

Ти ни каза, че човек е само тогава човек, когато има светъл ум, благородно и чисто сърце, разумна воля и възвишена душа и дух.

Ти ни каза в своя живот да почнем от малките работи. Защото малките неща създават големите последствия. И като не пренебрегваме малките неща, ние ще се научим да ценим и пазим нашите малки, светли мисли, нашити благородни чувства и подтици и да даваме винаги ход на хубави постъпки и дела. С това ще ценим хубавите си идеи и начинания и ще се стараем да ги осъществим. Така светът ще се пресъздаде - от малкото, от незабележимото към голямото и видимото. И земята ще се обкичи с паметници, лъчещи светлина, добро и красота.

Разкри ни естеството на човека и ние видяхме, че първата връзка на човека трябва да бъде с Великата първична Разумност. Защото само тогава ще бъдем в пътя на живота и развитието. Тогава същественото след това е - да разбира човек себе си - сърцето, умът и волята на човека да бъдат свързани с душата и духа. И като красиво следствие от това, човек ще съгради своите живи и правилни отношения със своите подобни, с обществото, с цялото човечество. Така той ще стане творческа личност в обществото. Ще гради себе си и в себе си, ще гради и в света и обществото.

Ти ни даде светлина в живота и ние разбрахме, че силата на човека седи в онова истинско знание, което ни показва пътя на живата връзка с Първопричината.

Велик е пътят, по който си повел нашите души. Той е път на освобождение, на светлина, на разширение, напредък! Красив е той, защото в него ние предвкусваме благата на един друг, по-възвишен свят, към който трябва да се стреми всичко по земята. Ние сме несъвършени и немощни, затова вървим бавно в този изящен път, в който всяка спънка е мъдрост, всяко страдание напредък и всяка скръб - начало на голяма любов към всичко

Ти не спираш да ни окриляш, да ни подкрепваш, да хвърляш все по-нова и по-обилна светлина и да ни храниш с плодовете на истината. В нашето несъвършенство и немощ Ти ни даряваш богато с твоята велика любов и ние не спираме да вървим в Твоя път на светлина.

В дълбочината на душата си изказваме постоянно своята благодарност за всичко това, което Ти правиш с нас и за нас.

Да бъде благословен онзи ден, когато Те срещнахме в своя живот!

Велико е Твоето име и дело, Учителю! Защото Ти ни даде живот, светлина и смисъл.

Велик е Твоят път, защото Ти ни научи, как да работим и как да обичаме!

Е.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube