ИЗВЕСТИЯ, ВЕСТИ И КНИГОПИС

Идеите на Всемирното братство в чужбина

Полското окултно списание „Хейнал" от тая година печата следната статия:

„Ако се попитаме, какво ново течение иде в света, трябва да признаем искрено, че духовната вълна днес залива човечеството и го тика напред. Пред тая вълна се открива широк хоризонт, нов план на живота. След материалистичната вълна, която заля Европа, а след нея и целия свят, през втората половина на 19 и началото на 20 век се яви спиритуалистичната вълна, която осветлява всички прояви на живота, обяснявайки по нов начин значението и целта на живота. Спиритуалистичното учение няма своя извор в спекулативния човешки интелект, нито в празната амбиция, целяща да спечели известни позиции. Напротив, тя произлиза от извора на живота. Силата на тая вълна е голяма. Това е доказано от непрестанното нарастване на нейното влияние във всички отрасли на живота: в науката, в изкуството и пр., въпреки значителните пречки от страна на материалистичните учения, които от векове се всаждат у хората, отравяйки техните души. Днес материализмът се явява във форма на грозен, неизлечим цирей върху снагата на човечеството. Това е архаизъм, от който хората трябва да се освободят. Духовното движение в България отначало е било неорганизирано и не е имало нужното направление, обаче в последните 25-З0 години, с нарастването на неговото влияние и събуждане на все повече души, които търсят истината, то взема формата на движение с окултен характер и със социално значение. Понастоящем съществуват вече среда и условия, в които могат да се развиват и проявяват висши дремещи сили в човека. В България се създаде окултна школа, в която се учат тия, които желаят да се подготвят сериозно за живота и да придобият истински познания за живота, за да бъдат полезни на човечеството. Главният двигател на тая окултна школа е Учителят Петър Дънов, който я ръководи, като държи специални лекции четири пъти седмично. Вратите на тая окултна школа са широко отворени за всекиго, който желае да учи и да познае истината. Учението на тая школа е безплатно. Достатъчни са само стремежът на душата и нейните благородни копнежи да влезе в пътя на развитието.

Има много окултни школи, но тая в България се отличава с нещо специфично, а именно със своето общо възпитателно влияние, което се старае да упражни върху обществото чрез добрите примери. Билките действуват лечебно върху болния организъм, като изчистват неговата кръв и премахват натрупаните излишни вещества. Също така новото духовно движение в България представя лекарство за болния организъм на отделните личности, както и на цялото човечество.

Духовното движение води днес човека към нови пътища и към нови дела.

Нека бъдем внимателни и да не се отдръпваме вътрешно пред истинската светлина, която иде да ни даде нова специална сила и да направи от нас хора, способни за служене в живота.

* * *

В брой 525 от 1 декември на френския вестник „Le Fraterniste" известният френски писател Габриел Гоброн пише така за книгата „Le Maitre parle":

„Тая книга ни носи мъдростта, дадена от Учителя Петър Дънов на „Изгрева" на учениците на „Всемирното Бяло Братство". Той е съживител на християнството чрез пламенния огън на катарите и богомилите, чиято духовност беше необикновено жива, въпреки клеветите на тогавашното време. Това са страници за размишление зарад ония, които търсят!"

* * *

Ето един друг отзив за книгата „Le Maitre parle" (Учителят говори) от Швейцария, който показва, колко високо и правилно се цени в другите страни Словото на Учителя:

„Тая книга бе добре дошла за нас. Скоро тя ни стана най-обичен приятел, защото никога досега ние не бяхме виждали толкова истина, изнесена в толкова сбита форма, така живо и така красиво".

Нов опит за левитация в Индия

Английското илюстровано списание „The illustrated London news" от 6 юни 1936 год. печата една интересна статия от своя кореспондент Плънкет, който е бил очевидец на един опит за левитация. Плънкет е плантатор в Южна Индия. Статията си той придружава с 11 великолепни фотографски снимки. Плънкет е присъствувал на тия опити заедно с един приятел, Ето как списва опита самият Плънкет:

„Току-що пристигнах в моето „бънгалу" (индийско жилище), след една гореща сутрин, която бях прекарал в чайните работилници, когато моят носач ми връчи една бележка. Тя беше от един мой приятел Пат Дъв, който живее наоколо 1½ мили далеч от мен. С тая бележка той ме канеше да го посетя веднага в неговото „бънгалу", като донеса със себе си и фотографския апарат с филмова лента. Когато пристигнах, той ми обясни, че ще имам случая да фотографираме един опит за левитация, по който въпрос ние бяхме вече разисквали с него. Аз бях видял подобно необикновено явление вече два пъти, но не бях го фотографирал. И когато аз говорех за това на мои приятели, те се отнасяха скептично. Ето защо, този случай беше от необикновен интерес за мен. Пат не беше виждал такива опити и искаше някои очевидни доказателства. До като говорехме на верандата му, можахме да чуем монотонния звук на музикалния инструмент „том-том", който неизбежно придружаваше тия пътуващи трупи. Ето защо, ние взехме нашия фотографски апарат и слязохме на площада. Беше около 12½ часа по обяд. Слънцето грееше точно отвесно и нямахме почти никакви сенки. Площадът беше 25 на 25. На площада 4 пръти бяха забити в земята, за да поддържат един покрив, направен от клони. До това място спокойно стоеше самият експериментатор Субаях Пулавар с дълга коса, която се спущаше до рамената и с увиснали мустаци. Той имаше проницателен поглед. Поздрави ни и ние заговорихме с него. Той ни каза, че иде от Тинивели и че е практикувал тия опити близо 20 години, вървейки по стъпките на ред поколения от неговия род. Помолихме го да позволи да фотографираме опита. Той се съгласи. По такъв начин той разсея съмнението, че левитацията представлява хипнотична илюзия. Повече от стотина кули (работници), работещи в близкото поле, като чули звука на „том-том”, се стекоха към площада. Множество посетители дойдоха и от едно съседно село, тъй че се набрахме около 150 души зрители. Това намаляваше значително риска от измама. Всичко беше готово, Субаях Пулавар начерта кръг около една палатка. Кръгът начерта, като изля вода на горещата и прашна земя около палатката. Той каза, никой с кожени обуща да не минава през този кръг. Ще кажа, какво направихме, за да избегнем, каква да е измама. Субаях влезе в палатката и след малко помощникът му каза да се махне палатката. Аз и приятелят взехме места от двете страни на палатката. Палатката беше вдигната и ние видяхме, че Субаях беше увиснал на въздуха. Направихме множество фотографски снимки. Аз взех една дълга пръчка и я прекарах под и около тялото на Субаях, докато той висеше на въздуха. Мога да се закълна, че той нямаше никаква друга подпора, освен лекото подпиране с едната ръка на една покрита с платно пръчка. Във въздуха той беше в хоризонтално положение и така стоя около 4 минути. След това палатката беше отново построена. Пат и аз можахме да видим през тънката стена на палатката, че Субаях още седеше неподвижно във въздуха. След около една минута тялото му се залюля леко и почна бавно да слиза все още в хоризонтално положение. Взе му около пет минути да слезе от върха на пръчката до земята. Той беше издигнат на височина един метър. Експериментаторът във време на опита дойде в умствено и душевно задълбочаване, в един вид транс и тялото му беше във време на опита така вдървено, че приличаше на смъртното вкочанясване. Когато Субаях отново се намери на земята, неговите помощници го отнесоха до мястото, дето ние седяхме и ни казаха, че можем да се опитаме да прегънем членовете му. Даже и с помощта на трима кули ние не бяхме в състояние да сторим това. Едва след като Субаях 6еше масажиран в продължение на 6 минути и беше пръскан със студена вода, той се възвърна в нормално състояние.

Аз имам приятел – индус, който е прекарал почти целия си живот в пътуване и той ми загатна нещо за тия въпроси. Той каза, че контролирането на дишането е един от най-важните принципи в случая. Главната цел на тия експериментатори е да постигнат такава власт над ума и тялото си, че да бъдат в състояние да се концентрират в нещо и тъй се отдръпват в духовния свят, че да бъдат нечувствителни към всичко останало. Една от целите на тия науки е постигане на съвършено здраве".

* * *

Лица и души. Физиогномични портрети, от Георги Радев, библиотека „Житно зърно", брой 2-3, София, 1836, 62 стр. Цена 30 лева.

Ето една книга, която в известно отношение е първа по рода си, защото съединява в себе си основните принципи на френологията и физиогномията с характеристиката на видни личности из разните области на живота. Ценното на книгата е, че авторът си служи с най-новите постижения на тия две окултни науки, поставя читателя във връзка с новите изследвания в тая област. Полезна и практична става книгата чрез ключа на характерологично тълкуване на формите на черепа и лицето. Дават се портретите на лицата, чиято характеристика се излага. При самата характеристика винаги една или друга черта се свързва с даден френологичен или физиогномичен белег. По този начин у читателя чрез внимателно изучаване на книгата ще оживят известни принципи на френологията и физиогномията. Една оригинална черта на книгата, която я прави по-увлекателна и интересна, е използуването принципа на контрастите; при този метод по-ярко изпъкват особеностите на лицето. Например прави се съпоставка на Гьоте и Ницше, Кант и Бергсон. Айнщайн и Едисон, Вагнер и Шуберт, Ибсен и Д'Анунцио, Лилиенкрон и Новалис, Хинденбург и Амундсен, Толстой и Ленин, Гладстон и Клемансо, Мусолини и Ганди. Друга особеност на книгата, която издига стойността ù е, че тук не се прави обикновена характеристика на лицето. Не, задачата на автора надраства тая цел: Той описва дадена личност във връзка с културните течения на дадена епоха, като представител на дълбоките сили, които действуват в дадена епоха или поколение.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube