ВЕСТИ

Идеите на Всемирното Братство в чужбина

Италия. В „Житно зърно" на времето си бяхме споменали за основаването на Италианска академия по спиритуализма, наречена още Италианска академия за наука, литература и изкуство във Венеция. Напоследък получихме устава на тая академия и по повод на това можем да кажем няколко думи за нея.

Тя е основана на 24 окт. 1929. Тя има за цел изучаването на въпросите на науката, литературата и изкуството в светлината на спиритуализма. Директор на Академията е проф. Луиджи Белоти, архитект, доктор по физика и химия, свободен доцент по психология и философия във френския университет „Волтер", директор на астрософската обсерватория, автор на много съчинения по спиритуализма. Тая академия има клонове в цяла Италия.

Академията определя Учителя за свой Върховен Духовен Ръководител.

Швеция В списание „Vegetarianen", орган на Шведския вегетариански съюз, год. 33, книжка 10, октомври 1934. г., е напечатана уводна статия със заглавие „Вегетарианска колония в България". На първа страница на кориците е напечатан портрета на Учителя голям формат (рисуван от художника Борис Георгиев). В статията се разглеждат основните идеи на Всемирното Братство и се описва живота на „Изгрева". Статията сдържа и няколко снимки, които илюстрират текста: две снимки от „Изгрева" и една снимка, която представя гимнастичните упражнения (Паневритмия) при Рилските езера. Към статията са прибавени и две картини от Борис Георгиев, като художник, който работи в духа на новите идеи.

Един швед превежда „Високият идеал" на шведски и скоро ще излезе от печат в Стокхолм.

Един красив симптом

Получихме списание „Нов живот", издавано в Загреб, орган на Югославянския въздържателен съюз. Съдържа доста интересни статии по въздържанието и сведения за въздържателното движение в Югославия. Засилването на въздържателното движение и изобщо на всички нови течения в Югославия, както и в другите славянски страни е от голяма важност, понеже въздържателното движение и другите идейни движения: вегетарианско и пр., ще дадат необходимите благоприятни условия за оня духовен подем, който предстои на славянските народи.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube