УЧИТЕЛЯТ ГОВОРИ

Истината

За Бога ние имаме две понятия. Когато излизаме от Бога, ние Го разбираме като онова Безграничното, Безначалното, което се ограничава в себе си. А като започнем живота си, ние изхождаме от крайното, граничното и отиваме към онова, което е без начало и без край. Тогава ние схващаме Бога като Безграничен, Безначален.

Истината, която е излязла от Безграничното, е направила нещата ограничени. Тя е, която е изявила Безграничното.

Бог като Истина ни привлича, а Христос показва истинския път на това вътрешно движение.

И затова Истината е насока към Безграничното и Безначалното, което има връзка с ограниченото.

Казано е: „Глава на Твоето Слово е Истината”. А ние знаем, че всички движения изхождат от главата и вървят все към главата. Главата показва посоката. И когато кажем, че някой има глава, разбираме, че той има посока и цел, към която се стреми.

Само човек, който има Истината, знае посоката на своя живот.

Във вселената всичко се движи. Земята се движи около слънцето. Слънцето се движи около друго слънце – движение в движение става. Но общата резултантна, общата посока на всички тия движения е Истината.

Не само това, но и всички желания и мисли на човека образуват милиарди светове и системи, които се движат към великата цел – Истината.

Човек трябва да познава пътя на своето движение във всяко отношение. И той не трябва по никой начин да спира това движение. В Истината не се допуща нито за миг никакво колебание. Всяко поколебаване е грях, защото и най-слабото движение на отделния човек така е свързано с други движения, че и при най-малкото поколебаване може да го сполети катастрофа: има пресичане на пътищата във вселената.

Всички същества, които не са в Истината, имат желание да се движат безразборно. И затова Природата ги е ограничила. А Истината подразбира движение в определена посока – посоката, в която всичко във вселената се движи – от граничното към Безграничното и Безначалното.

„Истината ще ви направи свободни”.

Стремеж и копнеж на човешката душа е да бъде свободна. Туй е един велик подтик, но не на обикновения човек, а на съзнателния човек. Той е един велик подтик на човека, у когото се пробужда Божественото.

Истината подразбира висшето в човека.

„Възлюбил си Истината в човека”.

Целият живот на човека почива на Истината, която носи свобода.

А когато се говори за свобода в абсолютния смисъл на думата, подразбира се духът на човека – най-възвишеното у него – не ума!

Чрез Истината ние можем да излезем из рамките на временния живот, на смъртта и да влезем във вечната свобода.

Казват, че Истината е отвлечена. Не, Истината е единственото реално, което се проявява в нашия живот.

Тя е един свят, който си има своята красота, своите краски, тонове, музика. Тя е свят, който съществува и ще съществува винаги.

В този свят нещата са строго математически определени, Няма нищо непредвидено, случайно.

Истината е независима от отделните схващания. Дали ще мислите по един или друг начин, дали ще се приближавате или отдалечавате от нея, вие няма да измените нейните отношения.

Любовта всякога има стремеж към Истината. Красотата също е израз на Истината. Каквото е красотата по отношение на човека, такава е Истината по отношение на божествения свят. Любовта е почва на божествения свят, Истината е неговата светлина.

Истината принадлежи към света на безсмъртието. Тя може да се познае, само като се приложи.

Истината за грешните хора е недостъпна. Да се говори на грешните хора за Истината, е все едно математикът да говори на един прост човек за висшите математични проблеми.

Мислите ли, че Истината е при богатите? Не е. Мислите ли, че е при сиромасите? Не е. Мислите ли, че е при учените, при философите, при верующите, при окултистите? Не е.

Никъде я няма Истината. Защото този свят е свят на страдания и смърт, свят на разлагане.

Да в този свят Истината не може да дойде.

За Истината смъртните хора не могат да говорят. Те могат да изнесат един факт като истина, но за Истината сама по себе си не могат да говорят.

Вложи Истина в душата си и свободата, която търсиш, ще я придобиеш.

Възлюби Истината!

И когато си тъй сиромах, че нямаш ни петак в джоба си, знай, че има нещо по-високо от сиромашията. Това е Истината.

Има нещо по-високо от богатството. Това е Истината. Има нещо по-високо от властта. Това е Истината.

Тази Истина ще отвори пред тебе велик простор и ти ще прогледнеш.

Когато тя дойде у теб, ще направи ума ти светъл, в сърцето ти ще внесе мир, а на тялото ти ще даде сила и здраве.

Герой в света може да бъде само оня, в когото живее Истината. Само той може да се жертвува и когато се пожертвува, ще влезе да живее в душата на своя народ.

 

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube