СЪТВОРЕНИЕТО НА АДАМА

(Старо-руска легенда)

От осем части направи Бог човека. От земята той взе костите. От морето - кръвта. От Слънцето - красотата. От облаците - мисълта. От вятъра - дишането. От камъка - благодатта и силата. От светлината - смирението. От духа - Мъдростта.

И когато Бог сътвори човека, той още нямаше име.

Небесната висина е Отец.

Земният кръг - Син.

Морските глъбини - Дух Свети. Само създанието на Бога няма още име. И Бог повика четирите Ангели:

Михаил,

Гавраил,

Уриил,

Рафаил.

И Бог каза на Ангелите: Пръснете се. Търсете име за човека.

Михаил тръгна към Изток - И срещна звезда. Името ù бе Анатос. Взе от нея

А.

И занесе го Богу.

Гавраил тръгна на Запад. - Видя звезда. Името ù бе Дизис. Взе от нея

Д.

И донесе го Богу.

Уриил тръгна към „Полунощ". Вид звезда; с име Аратус. Взе от нея

А.

И го занесе Богу.

Рафаил се отправи към „Пладне" - Срещна звезда с име Мебри. Взе от нея

М.

И занесе го Богу.

И Бог заповяда на Арахангел Михаил да изговори Словото - името на човека. И Михаил проговори и рече:

АДАМ

И Адам бе първият човек на земята.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube