А.Т.

І

СЛЪНЦЕТО НА ЖИВОТА

(Из книгата: „Рабби бен Аор")

О, ученици мои, - говореше една ранна сутрин боговдъхновеният при езерото на отшелниците.

Погледнете това дивно светило, що разлива светлина, живот, радост!

Във всяка клетка на великия живот, що ни обикаля, бликат творческите негови сили.

Във всеки листец, във всяко сърце, във всяка душа блика неговата мощ.

Но който повече от това не вижда и не постига, далеч е той още от истинската светлина.

Защото той само извора вижда, но не и океана, откъдето тоя извор иде и където отива...

Неизброими са слънцата - извори на живот, светлина и красота, ученици мои - неизброими са като морския пясък.

Но през всички тях грее, свети и твори чудесата на битието само единното и истинското слънце на живота — непостижимо в своето величие и красота.

Това е слънцето на Всемогъщия Дух, от когото изтича всяка сила и мощ, всяко съзнание, всеки живот.

Това е слънцето на Превеликата Мъдрост, що управлява всичко; на свещената Правда, на свещената Красота...

Неговото истинско име няма да назова... Свещено е това име. Ангели и Богове с благоговеен трепет само го произнасят...

Невидимо е това превелико и непостижимо слънце, но чистата душа го постига и чувствува навред:

във висшите духове и същества,

в себе си,

във слънцата и световете,

във всяка любов, истина, святост, хармония и красота.

Във всеки живот...

Родна нему е чистата божествена душа; искра е тя от неговия свещен огън; жива клетка е тя от неговото пресвето тяло.

Блажени са, които ходят в светлината на това слънце и се приближават към него.

Защото те растат в мир и радост.

Защото те са растящи извори на неговата любов и мъдрост,

Разцъфтяващи слънца на неговата светост и красота.

Нищо не е по-велико и прекрасно от изгряването на това слънце в неизброимите души!

Цели вечности са дните на това изгряване!

То е великото възхождане на душите към недосегаемите висини на съвършенство и красота...

Разтворете широко душите си, братя, за чудодейните зари на това дивно слънце, за неговите творчески сили.

Отворете сърцата си за струите, които то навред разлива - струи на божествена любов и светлина!

Отворете всички кранове на своето сърце, за да забликат из тях свещените дарове на това слънце за благото на всички същества.

Защото това е великият закон за приобщение с могъщия живот на това единно слънце, за растене и разцъфтяване в неговите всеоживяващи и всеподемащи сияния на вечна светлина, любов и красота.

Живейте в неговата светлина!

Защото това е пътят на истинския живот, пътят на вечната радост и вечното блаженство, пътят към Царството Божие.

II

СВЕЩЕНОТО „СЕГА"

Неразумен е онзи, о ученици, който не умее да посрещне и изпрати своето свещено „сега".

Човек живее само „сега". Неговият живот е непрекъснато „сега", „сега", „сега"...

В своето „сега" опитва и познава той Божията любов, постига великото, твори...

Над миналото не си властен, над бъдещето можеш да владееш само чрез своето „сега".

Посрещни го като мил пратеник на небесата, като много желан гостенин.

Разговори се братски и разумно с него; виж какво ти носи; какво желае то от тебе.

Често то ти поднася горчиви страдания, болки, изпитни - посрещни го и тогава с радост и благодарност, защото всичко, що носи то, е за твоето благо.

Радвай се, ако то ти поднася някаква сметка за дългове, що с лека ръка си направил в твоето минало, близко или далечно, защото дошло е време да се освободиш от тях.

Радвай се на изпитанието - то ти дава възможност да опиташ своите сили, то ще те научи на великото изкуство да побеждаваш; ще ти вдъхне упование във Всемогъщия и в своите сили; то ти носи светлина и мъдрост.

Умей да цениш и да посрещаш с радост малкото благо, що твоето „сега" ти поднася, защото в малките блага е истинското щастие и великата радост на живота:

Радвай се на свежия въздух, що поемат гърдите ти.

Радвай се на светлината и хубостите на Божия ден.

Радвай се на глътката вода, що утолява жаждата ти, на малкия плод, що насища глада ти.

Радвай се, загдето можеш да работиш; радвай се, че можеш и да си починеш; радвай се на своето здраве, радвай се и на своята болест.

Радвай се и благославяй Всемогъщия за всички дарове на превеликата Негова любов.

Не пропущай нивга да извършиш малкото добро, което твоето „сега" ти подшепва. Това добро е малко семенце, що крие велико благо за тебе.

Не пропущай да дадеш своята дан на възвишеното, прекрасното, божественото и да изпълниш върховния си дълг.

Не казвай: „после", не казвай „друг път", в „бъдеще"...

Най-важното за тебе е, какво „сега" ще помислиш, пожелаеш и най-вече направиш.

„Сега" посей семената на божествената истина!

„Сега" разтвори сърцето си и душата си за малките и превелики дарове на живота, които ти се поднасят!

.,Сега" прояви великата любов!

„Сега" изпълни волята на твоя превелик Отец!

..Сега" бъди достоен Негов син!

Вземи всичко, що твоето „сега" ти носи, отдай му всичко, каквото му дължиш, и благославяй небето, защото всичко е за твое добро.

Помни: само веднъж иде всяко твое „сега" и никога то няма да се върне вече. Неговото благо, неговата радост, неговото благословение са изгубени за тебе, ако ти не умееш да го посрещнеш и изпратиш.

Не приличай на неразумния; вечно бързащ, вечно суетящ се - пътник е той в живота. С блуждаещ в далечината поглед отминава той небрежно всяко свое „сега"; не вижда той цветята, що му се усмихват наоколо; не чува песента на птиците; не долавя мълвежа на просторите; полуглухо е ухото му за великото, безсмъртното, за върховното благо и върховния дълг, за които неговото „сега" му шепне... Той винаги се готви да живее... някога, напред в бъдещето, но никога разумен и пълен живот не живее, защото тоя живот е само в свещеното „сега".

Помнете, о ученици, вашето свещено „сега".

Умейте да го посрещнете, умейте да го изпратите!

Да бъде то винаги за вас едно благословение.

Да бъде всяко „сега" за вас растене в светлина, мъдрост, любов.

Да бъде всяко „сега" възмогване в сила и творчество.

Да бъде всяко ваше „сега" едно ново стъпало нагоре към безкрайните висини на съвършенството, където ви очаква превеликият ваш Отец.

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube