А. Т.

I

СВЕЩЕНИЯТ ОГЪН НА ЖИВОТА.

(Из книгата: „Раби бен Аор")

Помнете, че има думи, които трябва да се произнасят с най-свята чистота в душата и други - които никога не трябва да се произнасят - тъй святи са те.

Това са имената на светата същина, в която сам Той – Предвечният, се проявява.

Тъй, не говорете никога за свещения огън на живота! А когато мислите за него, чисти да бъдат душите Ви като ведри небеса и трепетно благоговение да преизпълня вашите сърца.

Защото нищо не е по-свято от тоя свещен огън!

Защото той е самото всепроникващо и всеоживяващо дихание на Единния и Предвечния.

Защото това е сам Той, о братя мои - светлината на всяка светлина, живота на всеки живот, красотата на всяка красота!

Той е, що свети през неизброимите слънца на безкрая.

Той е, що сияе през неизброимите души на человеци, ангели и божества.

Той е великото свещено слънце на слънцата, от което изтичат всички творчески сили на безбрежното и вечно битие.

Той е, що прави да тупти великото сърце на всемирния живот, да разцъфтяват всички красоти и чудеса, да зреят всички вълшебни плодове на дървото на живота.

Той е свещеният извор на живота в тайното светилище на всяка душа. Той е, що дава живот на всяка светла мисъл, на всяко прекрасно чувство, на всеки възвишен порив.

Той е, що възпламенява душите за творчество и подвиг.

Неговото име е свещена Любов, свещена Мъдрост, свещена Красота!

Помнете, о ученици мои, няма по-голямо съкровище за вас ни на земята, ни на небето от тоя вълшебен извор!

Бдете над него и благославяйте Превеликия и Вселюбящия за безмерната Негова милост.

Бдете над свещения огън на вашите души.

Да пламти, да расте и да се разгаря непрестанно - това да бъде за вас върховния закон и върховната ви грижа.

Защото в това е най-великата мъдрост и най-великото благо в живота.

Свещенодействие да бъде вашият живот пред олтара на тоя свещен огън!

Да няма жертва от блага, деяния и подвиг, която вие да не бихте поднесли с най-щедра ръка на всеопожаряващите му пламъци.

Защото само жертвувайки нисшия живот, ще придобиете висшия.

Защото само в тоя жертвен огън ще изгори всяка ваша немощ, всеки недъг, всяко несъвършенство и всяка грозота.

Защото в него е вашата най-могъща сила; в него е светлината и красотата на вашата душа!

В него е вашето растене и разцъфтяване, вашето блаженство, вашето приобщаване с вечния живот на Единия!

Бдете над свещения огън на вашите души, о братя и помнете, че богоизбрани жреци сте вие пред жертвеника на тоя свещен огън, в светлия храм на вашите души - жреци на Пресветия и Вселюбящия!

II

ВИСШАТА КРАСОТА.

Знайте, ученици мои, една е висшата цел на живота, на всички прераждания, на всички усилия и страдания:

Да постигнем и дадем форма и израз на висшата красота.

А що е висшата красота, о братя?

Тя е изобилният и възвишеният живот.

Три лица и три имена има тоя живот: Любов, Истина, Хармония.

Във висшата красота е свещената любов, свещената истина, свещената хармония.

А най-висшата красота е сам Той, о братя мои, - най-висшата любов и истина, най-пълната хармония!

Да растем в красота - това е най-висшето благо; то е приближаване до Него, все по-пълно приобщаване с Неговия висш живот.

Затова е разкрил Вселюбящият пред всички души великата своя книга на живот и творчество - книгата на чудесата.

Затова е запалил в нас неутолимата жажда към истината, хармонията, пълния живот.

Затова е разгорил в нас ненаситния стремеж към творчество и призовал ни е Негови съработници да бъдем, красота в себе и вън от себе да творим!

Затова до всички твари се е смалил Всевишният, за да им се изяви в свят, достъпен тям на творчество и красота!

И мъничкото насекомо, и птичката, и човекът, и божеството имат своя свят на творчество и красота, сред който Той им разгръща чудесата си, изявява им непостижното си битие, работи в тях и с тях.

Най-великата любов, най-великата мъдрост на Вселюбящия и Всемъдрия е в това смаляване на Всемогъщия и сработване с най-мъничката твар.

Помнете, о ученици, че и вашият свят на творчество и красота е по силата на вашето постижение създаден; че неизмеримо мъничък е той пред великия свят на безкрайното и вечното, всред които Всевишният твори и постига своята красота; към който Той издига всички души и към който се доближават най-възвишените духове и божества.

Помнете, че красотата, що опиянява вашите очи и изпълня с трепет душите ви, е само бледен отблясък, слабо предвкусване на истинската и велика красота на творението. О братя мои! Нито вашите очи, нито вашите сърца биха издържали истинската красота.

Погледнете малкото цветенце! То ви се усмихва, то ви говори за Вселюбящия. Мислите ли, че виждате пълната му красота и всичкото величие на Всевеликия в него? Цяла вселена е то, о братя мои! Непостижимо чудо на чудесата е то!

А погледнете небесната шир с неизброимите ù блещукащи точки! Безкрайното, вечното, непостижно великото е пред вас, о братя!

Но колко слепи са очите ви за неговото истинско величие и неговата красота! Колко глухи са ушие ви за великата и вечната симфония на мирозданието!

О ученици мои, и най-светлите божества са безсилни да обгърнат пълната красота на творението, на неизброимите милиарди светове, слънца, на безбрежните вселени, на безкрайния и вечния живот и пълно да постигнат в нея Единния и Непостижния!

Неизброими милиони години ще се изкачвате все по-високо и по-високо към висините на най-висшето творчество и най-висшата красота и все по-нови, по ослепително прекрасни хоризонти ще изпъкват пред вашите очи, и все по-опиянени от красота и величие ще бъдат вашите души!

Знайте, о братя: вечност е пътят ви нагоре!

Вечност и безкрайност са потребни на Единния, за да прояви и разгърне своя плен живот, пълната си мощ и пълната си красота !

И вечност е нужна нам, за да се слеем с Него и да Го постигнем в най-пълния живот, в най-висшето творчество, в най-висшата красота!

Търсачка

Търсене по текст

Търси в Книжарница

Към страницата на "Завета на Цветените Лъчи на Светлината"

Намерете ни и във Facebook

youtube